VIDEO

Czeczenia – cena prawdy

Film jest osobistą relacją autorów z poszukiwań znanej czeskiej dziennikarki Petry Prohazkovej, która porzuciła pracę reporterską i założyła w stolicy Czeczenii sierociniec. Autorzy zadają pytania o sens pracy korespondentów wojennych i o cenę, którą muszą zapłacić. W filmie pokazano wojnę w Czeczenii z obu stron: rosyjskiej i czeczeńskiej, pokazano obozy szoleniowe i partyzantów.

Prezentowane filmy w dziale E-Kino są ciekawymi propozycjami, z ktorymi naszym zdaniem warto się zaznajomić w celu poszerzenia własnej wiedzy i świadomości. Nie odzwierciedlają personalnych poglądów osób zaangażowanych w tworzenie Magazynu Kompresja. Nie są też elementem żadnej propagandy.