VIDEO

Czego nie widzi ludzkie oko?

Wyprawa do świata mikroorganizmów, z którymi stykamy się na co dzień, lecz nie jesteśmy w stanie dostrzec ich gołym okiem. Dzięki zastosowaniu nowatorskich technik laboratoryjnych, mikroskopów elektronowych i nowoczesnej fotografii naukowcy zaprezentują jak wyglądają dźwięk, ciepło, powietrze i woda. Obrazy te nie stanowią animacji komputerowych ? są wiernym zapisem rzeczywistości. Spojrzenie z bliska na otaczający nas świat. Badanie światła, sił ziemskich i drobnoustrojów.

Prezentowane filmy w dziale E-Kino są ciekawymi propozycjami, z ktorymi naszym zdaniem warto się zaznajomić w celu poszerzenia własnej wiedzy i świadomości. Nie odzwierciedlają personalnych poglądów osób zaangażowanych w tworzenie Magazynu Kompresja. Nie są też elementem żadnej propagandy.