Tag: ewolucja

VIDEO

Teoria Hovinda

Teoria Hovinda łączy obserwacje naukowe z Pismem Świętym objaśniając co było powodem potopu Noego, zlodowacenia, formowania się węgla, łańcuchów górskich i...

CZŁOWIEK I BIOSFERA

Zagadki ewolucji

Dlaczego zaczęliśmy poruszać się w postawie dwunożnej? Karol Darwin sugerował, że nasi przodkowie przybrali dwunożną postawę, kiedy zaczęli posługiwać się...