Fundacja Praca Moc Energia

NASZA FILOZOFIA

Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” została zarejestrowana oficjalnie 26 lutego 2014 roku. Działania oraz projekty, w które będzie zaangażowana mają na celu:

 • wspieranie rozwoju osobistego człowieka,
 • wspieranie małej przedsiębiorczości i rozwoju firm,
 • działania charytatywne poprzez akcje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niesłyszących
  i słabosłyszących,
 • promocja kultury, sztuki i edukacji.

Poniżej znajdą Państwo szerszy opis dotyczący azymutu Fundacji. Pragnę zaznaczyć, że tekst ten nie jest żadną apologią konkretnego nurtu filozoficznego, naukowego czy innego, a jedynie informacją o podstawie filozoficznej, z której wyrosła koncepcja powołania do życia niniejszej Fundacji. Będąc osobą otwartą na świat i drugiego człowieka z przyjemnością poznaję poglądy i filozofie innych osób, jednocześnie je szanując. Uważam, że mówiąc z szacunkiem i spokojem o tym, co czujemy i myślimy nikogo nie ranimy, ale dajemy świadectwo o samoświadomości i własnej unikalności. Gorąco namawiam do poznawania, kreowania i eksploracji swojej wyjątkowości.

A teraz zapraszam do obszerniejszej lektury.

***

Przygoda odkrywania samego siebie może być najwspanialszym doświadczeniem i drogą. W społeczeństwie postindustrialnym – z szeroko rozwiniętą technologią, nauką – zwrot ku technologii własnego umysłu oraz poznania jest przywróceniem myślenia magicznego w naszych życiach. W książce „Secrets of the millionaire mind: Mastering the inner game of wealth” autor T. Harv Eker pisze: „Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzeń. Jeśli chcesz zmienić to co widzialne, najpierw musisz zmienić to czego nie widać”.

Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” wśród rozległych wizji i planów stawia sobie za cel nie tylko emanowanie wszelakimi przedsięwzięciami na otaczający świat, ale promuje również drogę do własnego wnętrza. Wierzę, że przez wzbogacenie źródła, wpływ na rzeczywistość będzie skuteczniejszy, przynosząc szczęście, poczucie samorealizacji, radość z życia nie tylko osobom, do których kierowane są działania Fundacji, ale również wszystkim twórcom i ludziom zaangażowanym w jej funkcjonowanie oraz koordynowanie projektów.

Wszyscy chcemy żyć w pełni, prowadzić produktywną egzystencję, jednakże nie zawsze wiadomo gdzie i jak rozpocząć. Niezależnie od mnogości informacji, programów, konceptów, jedno jest pewne – aby doprowadzić cokolwiek do końca, a zatem uzmysłowić sobie nasze potencjały i z nich korzystać – musimy posiąść pewne umiejętności. W tym wypadku są to umiejętności życia po prostu.

Poprzez swoją krótką przygodę ze studiowaniem filozofii zapadł mi w pamięć cytat William Ralpha Inge: „Celem studiowania filozofii jest poznanie własnego umysłu, a nie umysłów innych ludzi”. Filozofia to nie tylko pościg za wiedzą, ale również aktywność – uczy nas analizy, logicznego myślenia, poznawania różnych interpretacji danego zagadnienia oraz powodów wszelkich zdarzeń. Jest narzędziem do pozyskiwania krytycznego myślenia i jednocześnie umiejętnością kreatywnego rozwiązywania problemów. Nasze możliwości w otaczającym świecie bez logiki, twórczego myślenia oraz ogólnego rozumowania, byłyby znacznie ograniczone. Na tej podstawie Fundacja świadomie kładzie większą uwagę na rozwój osobisty. Jest on sam w sobie drogą rozwijania, wygładzania oraz doskonalenia umiejętności, które pomogą nam stać się możliwie najlepszymi we wszystkim, z czym spotykamy się w życiu. To docieranie do naszego potencjału jako istota ludzka oraz pełna jego realizacja.

Fundacja będzie pracować nad tym, aby pomagać stworzyć ludziom odpowiednią podstawę. Podstawę, która nazywa się „ty”. Na początku każdej drogi warto spojrzeć na mapę i dołączoną legendę – poznać kim jesteś, czego pragniesz w życiu i do czego jesteś zdolny. Przed pierwszym krokiem warto określić swój system wartości, cele oraz pryncypia, które będą służyć za nawigację w naszych czynach. Jak powiedział Arystoteles: „Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy”.

Nauka pokazuje, że wszystko i wszyscy jesteśmy połączeni w ramach ciągłego pola energii. W rezultacie każda myśl, odczucie, akcja wywiera wpływ na całość – ludzi wokół nas, zdarzenia wokół nas oraz oczywiście nas samych. Nie można pozostać obojętnym na osiągnięcia i zrozumienie tych wyjątkowych właściwości świata kwantowego. Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” z pełną świadomością zwraca uwagę na naukę pochodzącą ze świata subatomowego i ma na celu wykorzystywanie tej wiedzy, jako narzędzie do pozytywnych zmian w nas samych oraz globalnej świadomości.

Nauka od lat jest w posiadaniu sprawdzalnych pomiarów dotyczących skutecznego wpływu na rzeczywistość (zewnętrzną i wewnętrzną) modlitwy, kontemplacji, medytacji, wizualizacji czy miłości. Na bazie terminu „splątanie” (mówiącego, że w pewnych sytuacjach cząstki kwantowe, które wcześniej w specyficzny sposób ze sobą oddziaływały, powinny natychmiast reagować na zmianę stanu swojego partnera, nawet jeśli ten znajduje się w dowolnie dużej odległości), przeprowadzono w 1993 roku badania trwające 2 miesiące. Wykazały one, że grupa ludzi stosująca medytację może zmniejszyć poziom przestępczości w Waszyngtonie o zaskakującą wartość 48 procent. O eksperymencie można przeczytać chociażby w publikacjach Gregga Bradena jak „Nauka cudów”.

Jeden z najbardziej genialnych umysłów w historii ludzkości – Nikola Tesla powiedział: „Jeśli chcesz zrozumieć tajemnice Wszechświata, patrz na energię, częstotliwość oraz wibrację”.

Słowa Tesli zawierają klucz pozwalający kształtować i wpływać na świat poprzez to, co toczy się w naszych umysłach i sercach. Pracując nad rozwojem indywidualnym możemy poznawać podstawy funkcjonowania naszej rzeczywistości, pozwalać sobie na spełnianie naszego przeznaczenia, marzeń o lepszym świecie. Starożytni mędrcy mówili wielokrotnie o tym, że jesteśmy obdarzeni dużo większymi możliwościami, niż potrafimy zrozumieć. Obecnie psychologia sukcesu poprzez książki takie jak „Bogać się kiedy śpisz”, autorstwa Bena Sweetlanda, mówi: „Jesteśmy przynajmniej dwa razy lepsi od tego, co sami o sobie myślimy”. I te piękne wizje chcemy właśnie budować i eksplorować poprzez aktywność Fundacji.

Nazwa Fundacji celowo dotyczy znanej grupy zagadnień pochodzących z fizyki. Proste ćwiczenia, które poznawaliśmy na lekcjach w szkole są często analogią do życia człowieka również na planie emocjonalnym, umysłowym czy duchowym. Nie jest możliwe funkcjonowanie w obecnym świecie bez wykonywania takiej czy innej pracy (i nie mam na myśli tu wyłącznie pracy zarobkowej).

W samych podstawach fizyki słowo praca związane jest z ruchem, a więc zmianą. Praca wykonywana jest tylko wtedy, gdy działaniu siły towarzyszy przesunięcie lub zmiana kształtu ciała, na jakie działa siła. Praca, jako wielkość fizyczna zależna jest od siły i przesunięcia. Dlatego też, im większa jest wartość działającej siły oraz im większa jest wartość przesunięcia (droga)
w wyniku jej działania, tym większa jest praca. Należy pamiętać, że sformułowanie definicji pracy jest słuszne tylko wówczas, gdy siła wywołująca jakieś przesunięcie jest zgodna z kierunkiem ruchu.

Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” z przekonaniem afirmuje kult pracy nad samym sobą oraz płynięcia wraz z prądem własnego, świadomie wybranego życia, poznając i wykorzystując swoje potencjały. Praca to iloczyn siły (determinacji, zdecydowania na kontynuację własnego rozwoju) i przesunięcia (realnych efektów i osiągnięć naszych starań). Praca, która ma istotny związek z energią, odbywa się po to, aby dodać czemuś lub komuś tej energii. W naturalny sposób zatem, Fundacja wspiera te osoby, inicjatywy, organizacje, które tej energii potrzebują.

Wszyscy mamy możliwość kreacji mocy – jej miarą jest iloraz wykonanej pracy do czasu, w którym ta praca została wykonana. To, co opisuje wielkość fizyczną ma realne odzwierciedlenie jak funkcjonuje proces zmian i ulepszania własnego „ja”, przez co w bardziej skuteczny sposób jesteśmy w stanie oddziaływać na świat zewnętrzny.

Wykonując pracę polegającą na uchwyceniu znaczenia własnego życia i uzyskując kontrolę nad tym, co i jak doświadczamy musimy odnosić się zarówno do osiągnięć nauki, jak i filozofii oraz kultury. Istnieje wiele dokumentów naukowych potwierdzających, że wszystko jest energią. „Wszyscy byliśmy w błędzie”, powiedział Albert Einstein. „To co nazywamy ‚materią’, jest energią, której wibracja została spowolniona, do poziomu odbieranego przez zmysły”. Wszystko składa się z atomów – każdy człowiek i każdy element naszego otoczenia. Fizyka kwantowa schodząc poniżej poziomu atomów, a także fotonów, leptonów, etc. odkryła, że wszystko jest czystą energią, a każda widzialna fizyczna siła jest tylko objawieniem jednego z tych niewidzialnych, nieskończonych strumieni energii wypełniających przestrzeń.

„Nauka nie może rozwiązać ostatecznej tajemnicy natury. A to dlatego, że w ostatecznym rozrachunku, to my sami jesteśmy częścią tajemnicy, którą staramy się rozwiązać”, powiedział Max Planck, fizyk, który uważany jest za ojca fizyki kwantowej. Według teorii kwantowej każdy układ istnieje w tzw. superpozycji stanów dozwolonych (czyli w pewnym sensie we wszystkich dozwolonych stanach jednocześnie). Tak zwany „efekt obserwatora” pozwala dopiero zredukować ten stan i poznać jak wygląda dany układ. Ten fenomen świata kwantowego jest ściśle związany z naszą świadomością i samym aktem obserwacji, a więc czynnym, zaangażowanym działaniem w danym układzie – naszym Wszechświecie. W dalszej interpretacji oznacza to, że wynik – wygląd otaczającego nas świata jest rezultatem naszej świadomości i uwagi. Pozwala to na ukształtowanie się energetycznych koncepcji, że nasze życie, otoczenie, całość jest zależna wyłącznie od nas – naszego stanu wewnętrznego, poziomu umysłowego, duchowego, etc. Zwraca nas to ponownie ku rozwojowi indywidualnemu, pozwala w łatwiejszy sposób porzucić strach przed zmianami, przezwyciężyć autosabotaż działań i myśli.

Dla każdej osoby rozwój ten oznacza coś innego – rozwinięcie czy ponowne zdefiniowanie swoich umiejętności, podejścia do rzeczywistości, uwagi dotyczącej życia wewnętrznego, osiągnięcie sukcesu w biznesie, w relacjach między ludzkich, etc. Należy pamiętać, że jeśli chcemy osiągnąć wartościowe rzeczy w naszym życiu osobistym czy zawodowym, najpierw musimy w środku stać się takimi osobami, aby zgodnie z naszą wewnętrzną wibracją, energia mogła jawić się zgodnie z przekonaniami i przyciągać, kreować zdarzenia, sytuacje, które umożliwią nam osiągnięcie określonych celów. „Kiedy się cze­goś prag­nie, wte­dy cały wszechświat sprzy­sięga się, byśmy mog­li spełnić nasze marze­nie”, napisał w książce „Alchemik” Pablo Coehlo.

Energii nie można zniszczyć – można ją przekształcić w coś nowego, zmieniając jej formę. W ten sposób wszystkie zdarzenia mają znaczenie, a zdobyte doświadczenie procentuje kreacją bardziej wysublimowanych form. Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” to rezultat 20 lat aktywnych działań związanych z kulturą niezależną. Mając już 15 lat rozpocząłem prowadzenie undergroundowego pisma muzycznego, co rozbudziło we mnie pragnienie eksploracji otaczającego świata. Ten entuzjazm wciąż aktywnie tętni w moim życiu, a swoją wiedzę i doświadczenie nabierałem w innych własnych inicjatywach typu non-profit jak m.in. Interfector Promotion Services (undergroundowa działalność wspierająca muzykę niszową, 1993-1997), Kultura Industrialna (portal dedykowany muzyce niezależnej w latach 2003-2010), Industrial Culture Records (niezależna wytwórnia muzyczna, 2007-2010), Art Liberation (galeria online/pośrednictwo w handlu sztuką, 2010-2011), wolontariacie czy innych przedsięwzięciach społecznych. Zebrana eksperiencja oraz nabyta pewność siebie pozwoliły mi na podjęcie szerokich działań społecznych, które znajdują odzwierciedlenie się w statucie i głównych założeniach niniejszej działalności. Fundacja jako organizacja pozarządowa została przecież powołana do pracy nad osiągnięciem wspólnego dobra społecznego, określonego przez ogólny termin pożytku publicznego, jak i zakres działań określonych w Statucie.

Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” ma na celu:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i słabosłyszących.
 2. Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących.
 3. Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk społecznych.
 4. Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.
 5. Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunkudo kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych poprzez działalność charytatywną.
 7. Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z odpowiedniej diety.
 8. Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora.

Zapraszam do wszelakiej współpracy, zapoznania się z całym Statutem Fundacji oraz jej projektami. Dziękuję.

Artur Olejarczyk
Fundator
Prezes Zarządu w latach 2014-2017