ENERGIA CITY

Horyzont Zdarzeń, wernisaż prac Sebastiana Łubińskiego

Wywiady z artystą Sebastianem Łubińskim oraz Juttą Hutsch-Kasprzyk organizatorką po otwarciu wystawy „Horyzont Zdarzeń”, która odbywa się w IdeaPlace we Wrocławiu. Data: 26.06.2017