Nasz inkubator: podstawowe informacje

DYNAMICZNA CYWILIZACJA, ZAPEWNIA JEDNĄ RZECZ STAŁA – ZMIANĘ

Fundacją Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia” opiekuje się Inkubatorem Przedsiębiorczości PROFIT24, ze szczególnym uwzględnieniem artystów i rękodzielników, ale także dla osób wykonujących inne zawody, których specyfika pozwala na stworzenie zgodnych z prawem umów o dzieło, a więc osób związanych z rynkiem budowlanym (np. stolarze, elektrycy, hydraulicy), ale również dziennikarzy, specjalistów od public relations, tłumaczy, trenerów, programistów, etc.

Co zyskuje człowiek poprzez decyzję o prowadzeniu własnej firmy?

Pewnie każdy z Was spotkał się już z terminem “inkubacja przedsiębiorczości”. Jest on głównie związany ze środowiskiem akademickim, aczkolwiek organizacje pozarządowe, którym nie jest obojętny rozwój małego biznesu w Polsce, mogą wykorzystywać to narzędzie, w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla wykorzystania potencjałów człowieka, jego talentów, przedsiębiorczości oraz wizji rozwoju. Jak się domyślacie, jest to odmienny model biznesowy od oferowanego przez nasze Państwo. Podpisując umowę z IP PROFIT24, osoba nie rejestruje się w żadnym z urzędów, a zawiera umowę o prowadzenie działu Fundacji, w ramach której zobowiązuje się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Działalność prowadzona w ten sposób wykorzystuje NIP/nr VAT oraz REGON Fundacji. Wszystkie rozliczenia, takie jak ZUS, Urząd Skarbowy etc. są prowadzone przez Fundację Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia”. W dokumentach podpisywanych między kontrahentami uwzględniona jest nazwa firmy prowadzonej przez Beneficjenta ? jako wykonawcy danej usługi. Beneficjent kreuje zatem swoją markę, może posiadać własne logo, stronę www, przedstawia się jako właściciel własnej firmy. IP PROFIT24 dostarcza dla Beneficjenta osobowość prawną oraz wsparcie administracyjne i księgowe.

Prowadzenie oddziału Fundacji polega na tym, że osoba pragnąca prowadzić swoją działalność w ramach IP PROFIT24 zgłasza się do Fundacji/Inkubatora, podpisuje stosowne umowy i działa w jego ramach. Beneficjent prowadzący firmę w ramach Inkubatora może skoncentrować się na prowadzeniu biznesu, a faktury, umowy, rachunki wystawiane są przez Fundację. Oczywiście, aby każdy przedsiębiorca mógł działać autonomicznie i kreować własną markę oraz produkt, jego działalność jest również traktowana indywidualnie. Przedsiębiorca (Beneficjent) dysponuje własną nazwą działalności (lub produktu/usługi/projektu), na fakturach istnieje ich wystawca (Fundacja) wraz z dopiskiem w postaci działalności Beneficjenta.

Przykładowa faktura za wykonaną usługę wygląda następująco (firma wystawiająca):

Fundacja Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia” – Adam Kowalski “Master – Malowanie na szkle” lub w wersji skróconej Fundacja Praca Moc Energia – Master

Zarobione pieniądze wpływają na wydzielone dla działalności subkonto bankowe, którym zarządza Fundacja. Bezpieczeństwo finansowe Przedsiębiorcy (Beneficjenta) gwarantuje zawarta umowa o prowadzenie firmy. Zarobione pieniądze można wypłacić na podstawie zawartej umowy zlecenia (ta wymaga składek ZUS) lub umowy o dzieło (brak ZUS). Wartość umowy zlecenia/o dzieło jest równa sumie zarobionych pieniędzy pomniejszona jedynie o podatek dochodowy i ewentualne składki. Odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego jest wymogiem prawnym nad Fundacją. Dla artystów, rękodzielników umowa o dzieło jest wyjątkowo atrakcyjna, gdyż opiera się na 50-procentowych kosztach uzyskania przychodu. Nie występują tutaj obowiązki płacenia składek ZUS, jak w przypadku umów zlecenie.

MIESIĘCZNY KOSZT INKUBACJI TO: 250 ZŁ NETTO *

* jeśli firma nie ma środków na subkoncie dedykowanym dla firmy, wówczas na opłatę inkubacyjną wystawiamy fakturę VAT i opłata inkubacyjna wynosi 306 zł. W przypadku kiedy firma posiada już środki na subkoncie i jest to przelew wewnętrzny, opłata inkubacyjna wynosi 250 zł bez dodawania podatku VAT.

Nie pobieramy prowizji od obrotu firmy w Inkubatorze.

W tej cenie znajduje się:

 • możliwość prowadzenia własnej działalności w IP PROFIT24
  pełną księgowość (obsługa do 30 dokumentów księgowych w miesiącu)
 • 2GB na stronę WWW oraz skrzynki pocztowe firmy bez limitu transferu
 • materiały szkoleniowe na temat prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (po 3-4 miesiącach uczestnictwa w IP PROFIT 24)
 • materiały szkoleniowe na temat prywatnych emerytur w Polsce i za granicą (po 6-8 miesiącach uczestnictwa w IP PROFIT24)
 • regularne materiały szkoleniowe dotyczące promocji firmy w Internecie, na portalach społecznościowych
 • wpis do katalogu PROFIT24 (KOMPRESJA.PL to domena o Page-rank 2, przez co Państwa strona firmowa będzie lepiej pozycjonowana)
 • możliwość pełnego przedstawienia katalogu oraz swoich usług w Pasażu Handlowym na stronie Kompresja.pl
 • porady dotyczące promocji wizerunku w Internecie i na mediach społecznościowych
 • szkolenie odnośnie otworzenia własnego kanału na Youtube oraz promocja kanału z wykorzystaniem należących do Fundacji narzędzi
  korzystanie z wprowadzanych przez IP PROFIT24/Fundację narzędzi internetowych, np. do kontaktu z klientem, automatycznego fakturowania etc.
 • na życzenie szkolenia z zakresu BHP
 • subdomenę dla firmy w domenie pracamocenergia.pl, kompresja.pl, profit24.net.pl (przykładowo: hydraulik.pracamocenergia.pl)
 • do 10 subdomen we własnej domenie (przykładowo: poczta.malowaneszklo.pl, zamowienie.malowaneszklo.pl etc.)
 • dostęp do wszystkich gromadzonych z czasem rozwoju IP PROFIT24 narzędzi i skryptów ułatwiających pracę i promocję w Internecie
 • porady z zakresu public relations i współpracy z mediami
 • udział w grupie intensywnie rozwijających się firm, polegającej nie tylko na wymianie doświadczeń, ale wzajemnym składaniu zleceń, promocji etc.

Transparentna współpraca jest dla nas priorytetem

Teraz powiemy o minusach

 • BRAK SKŁADEK EMERYTALNYCH – Umowa o dzieło pozwala na dobrowolne (lub nie) odprowadzanie składek na emeryturę

Jak to rozwiązać? Coraz więcej krajów, w tym Niemcy, sugerują swoim obywatelom na odkładanie finansów na prywatnych kontach i programach emerytalnych. Jest to oczywista sugestią, że analitycy przewidują, że obecny system nie wytrzyma wiecznie. IP PROFIT24 wydaje regularnie informatory dotyczące możliwości odkładania pieniędzy na kontach emerytalnych w Polsce oraz za granicą.

Korzyści z takiej formy zadbania o swoją emeryturę są następujące:

 1. stajemy się niezależni od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. mamy ciągły dostęp do swoich pieniędzy – w razie nagłych potrzeb życiowych, zdrowotnych,
 3. w przypadku kiedy opuścimy ten świat przed wiekiem emerytalnym, nasze środki finansowe są dostępne dla rodziny lub innych upoważnionych osób.
 • BRAK UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – Umowa o dzieło pozwala na nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jak to rozwiązać? Inkubacja przedsiębiorczości jest najbardziej korzystna dla osób znajdujących się w związkach małżeńskich, w których współmałżonek/współmałżonka pracują na etat, są na rencie, emeryturze lub zasiłku dla bezrobotnych. W tej sytuacji, za niezmienioną wielkość składki zdrowotnej mogą oni dopisać osobę prowadzącą firmę w inkubatorze, do swojego ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od utraty świadczeń przez tą osobę. Tak, oczywiście pomagamy wypełnić wszystkie dokumenty dla ZUS 🙂 Dla osób nie będących w związkach małżeńskich możliwe jest wykupienie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków lub dobrowolne płacenie składek na opiekę NFZ.

Różnice finansowe

Średni koszt utrzymania firmy, nie będącej na ?preferencyjnym? ZUS to 1100 zł miesięcznie, do tego koszty księgowości, średnio 150 zł, czyli 1250 zł miesięcznie, a więc 15,000 złotych rocznie, na samo prowadzenie firmy!

Prowadzenie firmy w inkubatorze to 250 zł co miesiąc, zatem roczny koszt to 3000 zł.

Różnica zachodzi również w naliczaniu podatku dochodowego. W standardowym modelu, 18% podatku jest nalicane od sumy, która została nam po odliczeniu kosztów związanych z prowadzeniem firmy. W przypadku umowy o dzieło dla rękodzielników, artystów stosuje się 50-procentowe koszty uzyskania przychodu i dopiero od pozostałej sumy naliczana jest należność dla urzędu skarbowego.

Prosta symulacja

Zarabiamy za swoje prace artystyczne czy inne działania, które można rozpisać o dzieło, 2000 zł miesięcznie. Normalnie firma kosztowałaby nas (bez ?preferencyjnego? ZUS) około 1100 zł oraz około 150 zł koszty księgowości. Po opłaceniu tych finansów zostałoby 750 zł, od których trzeba by odprowadzić jeszcze podatek dochodowy (18%), a więc w kieszeni mamy 636 złotych.

Będąc w inkubatorze, odejmujemy od 2000 zł składkę inkubacyjną (250 zł), 1750 zł jest kwotą brutto do wypłaty na podstawie umowy o dzieło.

koszty uzyskania przychodu (20% lub 50%): 350,00 zł / 875,00 zł
podstawa opodatkowania: 1.400,00 zł / 875,00 zł
naliczony podatek (18%): 252,00 zł / 157,50 zł
do wypłaty: 1.498,00 zł / 1.592,00 zł

Różnica między dwoma formami to około 900 zł więcej w portfelu.

Zapraszamy do zapoznania się ze standardowymi Pytaniami i Odpowiedziami, a jeśli są Państwo zdecydowani na współpracę – wypełnienie Wniosku o współpracę.

W wypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o Kontakt.

OSZCZĘDNOŚĆ NAWET 10,000 ZŁ

Zaoszczędź nawet do 10,000 zł rocznie w porównaniu z tradycyjnym modelem biznesowym w Polsce!