Tag: lang

NAUKA I ASTRONOMIA

Origami i prawa fizyki

Rzadko się zdarza, aby forma sztuki miała konkretne prawa do wyegzekwowania. Rzeźbiarz ma prawo wyboru jakiego materiału użyje oraz jakiego rozmiaru będzie...