Fundacja Praca Moc Energia
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Lublin: Olimpiada Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej – Finał Wojewódzki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zarówno praktycznej i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań rozproszonych. Realizując cele Olimpiady młodzi ludzie mogą wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, i rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej.

Uczestnik musi wykazać się wiedzą m.in. w tematach takich jak:

  • Energia słoneczna w tym fotowoltaika;
  • Energia wiatrowa;
  • Energia wodna;
  • Biomasa w OZE;
  • Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z OZE;
  • Ochrona środowiska;
  • Zrównoważony rozwój OZE;
  • Zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania projektów związanych z OZE.

Ponadto uczestników wszystkich etapów obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism ekologicznych, ponieważ zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystywane podczas poszczególnych etapów Olimpiady.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, młodzi rolnicy posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych. Limit wiekowy uczestników od 17 do 35 lat.

Finał Wojewódzki odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w Białej Podlaskiej w Starostwie Powiatowym. Pięciu laureatów będzie reprezentować województwo lubelskie w Finale Krajowym, podczas Targów Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii „PROSUMENT” w Sosnowcu. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz możliwość reprezentowania województwa lubelskiego podczas Finału Krajowego.

Inicjatorem i organizatorem Olimpiady Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Patronat naukowy nad Olimpiadą sprawuje Zakład Paliw i Energii Odnawialnych przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20.01.2015 r. drogą elektroniczną na e-mail zmwlublin@gmail.com, faxem (81) 5325840 , pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Karłowicza 4/302, 20-027 Lublin.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


Przeczytaj także

Ile można zyskać, budując dom energooszczędny?

Autor Zewntętrzny

Szklana kula może zrewolucjonizować energię słoneczną na Ziemi

Alan O. Grinde

Zamierzchłe fale dźwiękowe wyrzeźbiły formacje galaktyk

Alan O. Grinde

Zasilanie połowy świata wiatrem w 2030

Alan O. Grinde

Szkolenie z zakresu podnoszenia kwalifikacji w prowadzeniu pośrednictwa pracy

Alan O. Grinde

KICK2HELP: no to do boju!

Alan O. Grinde