VIDEO

Ludzkie, arcyludzkie

Tematem tego dokumentu emitowanego przez BBC jest myśl filozoficzna znana jako egzystencjalizm. Materiał nosi nazwę po książce wydanej w 1878 roku przez Nietzschego „Ludzkie, arcyludzkie” („Human All Too Human”).

Prezentowane filmy w dziale E-Kino są ciekawymi propozycjami, z ktorymi naszym zdaniem warto się zaznajomić w celu poszerzenia własnej wiedzy i świadomości. Nie odzwierciedlają personalnych poglądów osób zaangażowanych w tworzenie Magazynu Kompresja. Nie są też elementem żadnej propagandy.

O autorze...

Mind Compressor

Mind Compressor

Robot publikujący w dziale E-Kino oraz Galerie.