Fundacja Praca Moc Energia
DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Młody Przedsiębiorca Roku Województwa Lubelskiego

Jednym z największych obszarów aktywności Związku Młodzieży Wiejskiej jest przedsiębiorczość. Spowodowane jest to faktem, iż gospodarka Polski zmusza nas do wykształcenia takich cech, które pozwoliłyby nam funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości. Związek Młodzieży Wiejskiej pokazuje, że warto być przedsiębiorczym, a także uczy kreatywnego myślenia. Dlatego też w obszarze przedsiębiorczości ZMW buduje konkretne programy i realizuje projekty z udziałem młodych ludzi. Budowa postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jest jednym z głównych celów działalności naszej organizacji stąd pomysł organizacji w/w konkursu skierowanego do młodych przedsiębiorców.

Akcja ma na celu.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


  • Wspieranie przedsiębiorców poprzez promowanie ich na lokalnym rynku gospodarczym.
  • Kształtowanie wizerunku województwa i przedsiębiorców działających na jego terenie poprzez promocję dobrych przykładów.
  • Wyróżnienie przedsiębiorców budujących swoją pozycję rynkową w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.
  • Lansowanie szczególnie aktywnych i dynamicznych przedsiębiorców handlowych, produkcyjnych i usługowych.
  • Aktywizację młodzieży i zachęcenie ich do samozatrudnienia.

Głównym założeniem konkursu jest promocja i wyróżnienie z grona przedsiębiorców pochodzących z Lubelszczyzny tych, którzy budują swoją pozycję rynkową w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu oraz aktywnie uczestniczą zarówno w życiu gospodarczym jak i społecznym naszego województwa. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy w wieku 18-35 lat mający swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Konkurs poprzedzony zostanie konferencją na temat przedsiębiorczości oraz nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020. Warto zaznaczyć, że nad powyższym przedsięwzięciem Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego i będzie ono realizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

Warto zaznaczyć, iż wyżej opisane przedsięwzięcie oprócz swego charakteru edukacyjnego stwarza doskonałą okazję do aktywizacji społeczności, a zarazem stanowi element edukacji nieformalnej. Mottem przewodnim konkursu jest hasło „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.

Osoby odpowiedzialne za organizacje: Magdalena Misiaszek tel. 694-492-974, e-mail: magdalena.misiaszek@zmw.pl oraz Agnieszka Bielak tel. (81)532-58-40, e-mail: zmwlublin@gmail.com

Z nieukrywaną dumą Inkubator Przedsiębiorczości PROFIT24 i Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” wspierają niniejszą akcję, jako odpowiedź za zapotrzebowanie wspierania młodego małego i średniego biznesu w Polsce.


Podobał Ci się artykuł? Wspieraj nas poprzez ubezpieczenia od IdeaFairPlay!

Idea Fair Play

Przeczytaj także

KICK2HELP – film z poprzednich edycji

Alan O. Grinde

Lublin jak Dublin?

Pozytywna Energia 4: Relacja z wydarzenia

Alan O. Grinde

Wielkanocny Festiwal „Kucharze Dzieciom”, wywiad

ENERGIA CITY TV

KICK2HELP II: dokonane!

Alan O. Grinde

Lublin: Olimpiada Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej – Finał Wojewódzki

Alan O. Grinde