Nasz inkubator: Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi pytaniami i odpowiedziami na temat naszego inkubatora. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania, zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro (@) profit24.net.pl (prosimy usunąć spację i nawiasy w adresie) lub telefonicznie: 791-122-154 (poniedziałek-piątek, w godzinach 10:00 – 16:00). Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

NA CZYM POLEGA IDEA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROFIT24 PRZY FUNDACJI ROZWOJU INDYWIDUALNEGO PRACA MOC ENERGIA?

Koncept IP PROFIT24 oparty jest na chęci wspierania przedsiębiorczych ludzi, a także ich biznesowych pomysłów, bez zbędnej biurokracji oraz kosztów. IP PROFIT24 jako Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia? kreuje i pomaga prowadzić działalność gospodarczą na rzecz Beneficjentów.

Podpisując umowę z IP PROFIT24, osoba nie rejestruje się w żadnym z urzędów, a zawiera umowę o prowadzenie działu Fundacji, w ramach której zobowiązuje się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Działalność prowadzona w ten sposób wykorzystuje NIP, REGON oraz numer VAT Fundacji. Wszystkie rozliczenia, takie jak ZUS, Urząd Skarbowy etc. są prowadzone przez Fundację Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia?.

W dokumentach podpisywanych między kontrahentami uwzględniona jest nazwa firmy prowadzonej przez Beneficjenta ? jako wykonawcy danej usługi. Beneficjent kreuje zatem swoją markę, może posiadać własne logo, stronę www, przedstawia się jako właściciel własnej firmy. IP PROFIT24 dostarcza dla Beneficjenta osobowość prawną oraz wsparcie administracyjne i księgowe.

NA CZYM POLEGA PROWADZENIE FIRMY W IP PROFIT24?

Prowadzenie oddziału Fundacji polega na tym, że osoba pragnąca prowadzić swoją działalność w ramach IP PROFIT24 zgłasza się do Fundacji/Inkubatora, podpisuje stosowne umowy i działa w jego ramach.

Beneficjent prowadzący firmę w ramach Inkubatora może skoncentrować się na prowadzeniu biznesu, a faktury, umowy, rachunki wystawiane są przez Fundację. Oczywiście, aby każdy przedsiębiorca mógł działać autonomicznie i kreować własną markę oraz produkt, jego działalność jest również traktowana indywidualnie.

Przedsiębiorca (Beneficjent) dysponuje własną nazwą działalności (lub produktu/usługi/projektu), na fakturach istnieje ich wystawca (Fundacja) wraz z dopiskiem w postaci działalności Beneficjenta.

Przykładowa faktura za wykonaną usługę wygląda następująco:

Fundacja Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia? ? Adam Kowalski ?Techbud ? usługi budowlane?.

Zarobione pieniądze wpływają na wydzielone dla działalności subkonto bankowe, którym zarządza Fundacja. Bezpieczeństwo finansowe Przedsiębiorcy (Beneficjenta) gwarantuje zawarta umowa o prowadzenie firmy. Zarobione pieniądze można wypłacić na podstawie zawartej umowy zlecenia (ta wymaga składek ZUS) lub umowy o dzieło (brak ZUS). Wartość umowy zlecenia/o dzieło jest równa sumie zarobionych pieniędzy pomniejszona jedynie o podatek dochodowy i ewentualne składki. Odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego jest wymogiem prawnym niezależnym od Fundacji.

We współpracy z IP PROFIT24 nie istnieją żadne prowizje, ukryte płatności etc.

JAKIE SĄ KOSZTY PROWADZENIA FIRMY W IP PROFIT24?

Podstawowym kosztem jest opłata inkubacyjna na rzecz IP PROFIT24.

W ramach prowadzenia firmy w IP PROFIT24 Beneficjent terminowo uiszcza co miesiąc opłatę w wysokości 250 zł netto i ewentualne dodatkowe 50 zł za każdego wspólnika.

Istnieje możliwość zawieszenia działalności na okres do 3 miesięcy. W przypadku zawieszenia każdy miesiąc kosztuje wówczas 50 zł netto.

Inne koszty związane z prowadzeniem działalności:

 • podatek od towarów i usług VAT od wartości dodanej* (gdy podatek VAT w przychodach jest wyższy niż podatek VAT w kosztach, wówczas różnica (nadwyżka) odprowadzana jest do US);
 • podatek PIT**, czyli podatek od dochodów osobistych ? podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne (w przypadku wypłaty wynagrodzenia na zasadach umowa zlecenie / o dzieło);
 • składki ZUS*** (w przypadku wypłaty wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia).

* gdy firma generuje tylko koszty, wówczas podatek VAT nie jest naliczany.
**/*** opłata PIT i ZUS występuje tylko wtedy, gdy beneficjent zdecyduje się na wypłatę zarobionych zysków na konto osobiste tytułem umowy zlecenia / o dzieło.

JAKIE SĄ OSZCZĘDNOŚCI W PROWADZENIU FIRMY IP PROFIT24, W STOSUNKU DO KLASYCZNEJ FORMY ZAREJESTROWANEJ W US, ZUS, ETC.?

Obecne składki związane z tradycyjnym prowadzeniem firmy, po podwyżkach i zmianach w 2016 roku wynoszą:

 • składka emerytalna 474,92 zł,
 • składka rentowa 194,64 zł,
 • składka chorobowa 59,61 zł,
 • składka wypadkowa 43,79 zł,
 • składka na Fundusz Pracy 59,61 zł
 • składka zdrowotna: 270,40 zł

Łączny koszt utrzymania firmy to obecnie ponad 1100 zł miesięcznie plus koszt prowadzenia księgowości, czyli ponad 12,000 zł rocznie plus koszty księgowania.

Prowadząc firmę w IP PROFIT24, miesiąc kosztuje Beneficjenta 250 zł netto (307,50 zł brutto – jeśli firma nie generuje przychodu i nie posiada środków na subkoncie). W tej cenie uzyskują Państwo:

 • możliwość prowadzenia własnej działalności w IP PROFIT24
 • pełną księgowość (obsługa do 30 dokumentów księgowych w miesiącu*)
 • 2GB na stronę WWW oraz skrzynki pocztowe firmy bez limitu transferu
 • materiały szkoleniowe na temat prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (po 3-4 miesiącach uczestnictwa w IP PROFIT 24**)
 • materiały szkoleniowe na temat prywatnych emerytur w Polsce i za granicą (po 6-8 miesiącach uczestnictwa w IP PROFIT24**)
 • regularne materiały szkoleniowe dotyczące promocji firmy w Internecie, na portalach społecznościowych
 • wpis do katalogu firm PROFIT24 (KOMPRESJA.PL to domena o Page-rank 2, przez co Państwa strona firmowa będzie lepiej pozycjonowana)
 • możliwość pełnego przedstawienia katalogu oraz swoich usług w Katalogu Produktów na stronie KOMPRESJA.PL
 • porady dotyczące promocji wizerunku w Internecie i na mediach społecznościowych
 • szkolenie odnośnie otworzenia własnego kanału na Youtube oraz promocja kanału z wykorzystaniem należących do Fundacji narzędzi
 • korzystanie z wprowadzanych przez IP PROFIT24/Fundację narzędzi internetowych, np. do kontaktu z klientem, automatycznego fakturowania etc.
 • na życzenie szkolenia z zakresu BHP
 • subdomenę dla firmy w domenie pracamocenergia.pl (przykładowo: hydraulik.pracamocenergia.pl)
 • do 10 subdomen we własnej domenie (przykładowo: poczta.techbud24.pl, zamowienie.techbud24.pl etc.)
 • dostęp do wszystkich gromadzonych z czasem rozwoju IP PROFIT24 narzędzi i skryptów ułatwiających pracę i promocję w Internecie
 • porady z zakresu public relations i współpracy z mediami
 • udział w grupie intensywnie rozwijających się firm, polegającej nie tylko na wymianie doświadczeń, ale wzajemnym składaniu zleceń, promocji etc.

*) w przypadku kiedy rozwój firmy generuje 31-50 dokumentów księgowych miesięcznie, opłata ta wzrasta do 350 zł netto za miesiąc, 51-75 dokumentów księgowych miesięcznie: 450 zł netto za miesiąc, 76-100 dokumentów księgowych miesięcznie: 500 zł netto za miesiąc. W przypadku przekroczenia 100 dokumentów księgowych cena jest ustalana indywidualnie z Beneficjentem.

**) jesteśmy jedynym Inkubatorem Przedsiębiorczości, który pomaga podjąć dobre decyzje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz realnie uzbieranej emerytury. Nasze materiały informacyjne udostępniamy jedynie firmom, które wiążą z IP PROFIT24 swój rozwój biznesowy, zatem przedstawienie alternatyw zostaje wprowadzone po pewnym czasie współpracy.

JAKĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ POSIADA IP PROFIT24?

Inkubator Przedsiębiorczości PROFIT24 jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia?. Jednym z podstawowych celów Fundacji są: ?Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora?.

Pragniemy krzewić przedsiębiorczość, wspierać realizowanie potencjałów każdego człowieka, świadome kierowanie swoim życiem i biznesem, poprzez m.in.:

 1. 1. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju poprzez promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych, organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie, w celu rozwoju gospodarczego kraju.
 2. Przedstawienie zalet samodzielnej działalności gospodarczej w formie organizowania szkoleń, konferencji, organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych zezwalających na ustalenie płaszczyzn działania i form dla nowo powstałych i powstających podmiotów, o których mowa w punkcie powyżej.
 3. Udostępnianie na korzystnych warunkach rozwijającym się podmiotom gospodarczym oraz firmom tworzącym nowe miejsca pracy wirtualnej powierzchni do prowadzenia stron multimedialnych, serwisów internetowych, sklepów online, wizytówek, korespondencji, etc., poprzez Inkubator Przedsiębiorczości oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej, informatycznej, porad z zakresu public relations i współpracy z mediami, jak również wskazywanie najodpowiedniejszych struktur organizacyjnych, a także szkolenia BHP.
JAKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI MOGĄ BYĆ PROWADZONE W RAMACH IP PROFIT24?

Fundacja Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia? zarejestrowała w Urzędzie Statystycznym poniższe numery PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności):

18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z Transport drogowy towarów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo ? księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.B Działalność archiwów
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Jeśli mają Państwo pomysł na firmę, której zakres PKD nie znajduje się powyżej, prosimy o kontakt ? z przyjemnością rozszerzymy nasze możliwości, tak aby umożliwić Państwu rozwój własnego biznesu. Z programu IP PROFIT24 wyklucza się większość projektów i działalności, do prowadzenia których wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia, licencji etc., w szczególności:

a) działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,

b) działalność polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i polowania za granicą,

c) działalność w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez przedsiębiorcę, a także w zakresie prowadzenia indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej albo grupowej praktyki pielęgniarek,

d) działalność w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez przedsiębiorcę, a także w zakresie prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz
grupowej praktyki lekarskiej,

e) działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej,

f) działalność w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego,

g) działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych,

h) działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych,

i) działalność w zakresie usług detektywistycznych,

j) działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,

k) działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,

l) działalność pocztowa niewymagająca zezwolenia,

m) działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym,

n) działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,

o) działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich,

p) działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą,

q) działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów,

r) działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,

s) działalność związana z opieką nad dziećmi do lat 3,

t) działalność związana z prowadzeniem usług fizjoterapeutycznych,

u) działalność wymagającej uzyskania koncesji, w tym w szczególności:

 • poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • ochrony osób i mienia;
 • przewozów lotniczych;
 • sprzedaż napojów alkoholowych;
 • prowadzenia kasyna gry.

W razie pytań lub wątpliwości na temat zakresu działalności, jaką chcieliby Państwo podjąć w ramach IP PROFIT24, prosimy o kontakt z naszym biurem.

ILE CZASU TRWA ZAKŁADANIE FIRMY W IP PROFIT24?

Założenie firmy w IP PROFIT24 trwa jeden dzień:

Krok 1 – złożenie wniosku zawartego na stronie profit24.net.pl (10-15 minut)
Krok 2 – podpisanie umowy z IP PROFIT24/Fundacją Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia? (5-10 minut)
Krok 3 – Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi działania w IP PROFIT24 (około 1 godziny)

Do podpisania wymagany jest jedynie dowód osobisty.

Istnieje również możliwość podpisania dokumentów o rozpoczęciu współpracy przez beneficjentów nie zamieszkałych na terenie Wrocławia (siedziby Fundacji oraz IP PROFIT24) poprzez przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wówczas czas otwarcia firmy wydłuży się o czas przesyłania dokumentów.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA FIRMY DO IP PROFIT24, JEŚLI MAM JUŻ ZAREJESTROWANĄ FIRMĘ?

Fundacja Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia” oraz IP PROFIT24, podobnie jak inne bliźniacze działalności, nie mają możliwości prawnych, aby ?przepiąć? firmę do inkubatora. Najprościej jest oficjalnie zamknąć prowadzoną już działalność gospodarczą w ewidencji/KRS, US, ZUS etc. oraz zgłosić się do IP PROFIT24, podpisać umowę i kontynuować swoją wizję i drogę biznesu na korzystnych warunkach inkubacyjnych, używając całej gamy korzystnych narzędzi dla firmy oferowanych przez IP PROFIT24.

JAKIE OSOBY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z IP PROFIT24?

Firmę w ramach IP PROFIT24 może założyć każda pełnoletnia osoba, bez górnych ograniczeń wiekowych czy poziomu wykształcenia. Wystarczy pomysł, motywacja, a my pomożemy stworzyć bazę do realizacji biznesowych wizji.

ILE CZASU MOŻNA PROWADZIĆ FIRMĘ W IP PROFIT24 I CZY MOŻNA ODSTĄPIĆ WCZEŚNIEJ OD PODPISANEJ UMOWY?

Umowa o prowadzenie firmy w IP PROFIT24 podpisywana jest na czas nieokreślony. Beneficjent ma możliwość zawiesić umowę na okres do 3 miesięcy raz na 2 lata. Opłata za okres miesięcznego zawieszenia wynosi 50 zł netto.

Jeśli Beneficjent zdecyduje się zrezygnować z uczestnictwa w IP PROFIT24 i prowadzenia firmy w ramach Inkubatora, wówczas z 3-miesięcznym wypowiedzeniem podpisuje i składa wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Wszystkie usługi i korzyści związane ze współpracą z IP PROFIT24 zostaną wstrzymane i usunięte.

Powyższe warunki są warunkami standardowymi i mogą podlegać negocjacjom.

CZY ISTNIEJĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA WIEKOWE W STOSUNKU DO POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW?

Nie. Każda osoba może założyć działalność w IP PROFIT24. Nieważne czy Beneficjent dopiero co wkroczył w wiek pełnoletniości, czy jest bliżej wieku emerytalnego ? liczy się pomysł oraz chęci!

CZY INKUBATOR POBIERA PROCENT Z OBROTÓW BENEFICJENTÓW?

Nie. W umowie z IP PROFIT24 nie ma żadnych ukrytych kosztów, prowizji etc. Jedyną opłatą jest opłata inkubacyjna w wysokości 250 zł za miesiąc.

CZY BĘDĄC WŁAŚCICIELEM FIRMY W IP PROFIT24 MOGĘ ZATRUDNIAĆ PRACOWNIKÓW LUB/I PRAKTYKANTÓW?

Tak, firma może zatrudniać pracowników na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. W przypadku zatrudniania studentów lub innych osób uczących się, które nie przekroczyły 26 roku życia, Beneficjent jako pracodawca zostanie zobowiązany do pokrycia zaliczki na podatek dochodowy.

W pozostałych przypadkach pracodawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa, a więc przykładowo pokrywać koszty związane z ubezpieczeniem ZUS.

Fundacja wszystkim firmom w IP PROFIT24 tworzy możliwość zatrudniania praktykantów.

CZY JAKO FIRMA W IP PROFIT24 MOGĘ WSPÓŁPRACOWAĆ W KONTRAHENTAMI Z UE I KRAJÓW TRZECICH?

Oczywiście. Jako firma działająca w IP PROFIT24 masz możliwość współpracowania z kontrahentami z całego świata. Podobnie transakcje mogą być wykonywane we wszystkich walutach zagranicznych.

CZY JAKO FIRMA W IP PROFIT24 MAM MOŻLIWOŚĆ UŻYCZENIA/WYNAJMU LOKALU? NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY TYMI UMOWAMI?

Umowa najmu oraz umowa użyczenia należą do tej samej kategorii rodzaju umów cywilnoprawnych, które zostały scharakteryzowane w kodeksie cywilnym. Są to tzw. umowy regulujące używanie rzeczy. Różnice pomiędzy nimi są niewielkie, ale istotne. Od umowy najmu użyczenie różni się tym, że jest ono bezpłatne, natomiast elementem przedmiotowo istotnym najmu jest jego odpłatność, tj. obowiązek zapłaty czynszu przez najemcę.

Przy zawieraniu umowy najmu, w szczególności nieruchomości, należy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu swoich interesów, związanych chociażby z możliwością jej wypowiedzenia. Pozwoli to uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości.

Istotnym aspektem, o którym warto wspomnieć przy okazji umowy użyczenia są zasady opodatkowania przychodu z tytułu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości. Zazwyczaj właściciele wybierają ten sposób oddania
nieruchomości w używanie, sądząc iż pozwoli im to na uniknięcie zapłaty podatku.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z kodeksu cywilnego dotyczący charakterystyki obu umów.

Umowa najmu

Art. 659 Kodeks cywilny

§ 1.Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

1. Stosunek najmu zawiązuje się na podstawie umowy, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Wynajmujący nie musi być właścicielem rzeczy oddanej w najem. Umowa będzie ważna, chociażby wynajmującemu nie przysługiwało żadne prawo do rzeczy.

2. Najem jest umową konsensualną, wzajemną i odpłatną (art. 487 § 2). Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego w postaci oddania rzeczy do używania jest zapłata czynszu przez najemcę.

3. Do zawarcia umowy najmu dochodzi wówczas, gdy strony uzgodnią istotne jej składniki (essentialia negotii), do jakich należą przedmiot najmu i czynsz.

Według art. 659 § 1, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony (patrz także art. 662 § 1). Wobec obligacyjnego charakteru tej umowy,
ważność jej nie zależy od tego, czy wynajmującemu przysługuje własność rzeczy, która ma być oddana najemcy do używania (por. wyrok SN z 14 kwietnia 1961 r., 3 Cr 806/60, OSN 1962, nr III, poz. 101). Wynajmujący
jednak powinien móc spełnić swoje świadczenie, tj. oddać rzecz najemcy w terminie i zapewnić mu jej spokojne używanie w czasie trwania stosunku najmu.

Jeżeli wynajmujący, wskutek tego, że nie jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot najmu lub uprawnionym do dysponowania nią z innego tytułu, nie odda rzeczy najemcy w terminie, może ponieść sankcje przewidziane w art. 491 § 1. W myśl wymienionego przepisu, najemca może wtedy w szczególności odstąpić od umowy. Jeżeli zaś wynajmujący pozbawiony uprawnienia do dysponowania rzeczą stanowiącą przedmiot najmu mimo to oddał ją najemcy, ponieważ dysponował nią faktycznie, a najemca później rzecz utracił w wyniku powództwa osoby trzeciej (art. 665), to występuje wada prawna. Najemca będzie mógł wówczas wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia (art. 664 § 2).

4. Najem może być zawarty albo na czas oznaczony, wtedy kończy się w zasadzie z nadejściem ustalonego w umowie terminu, bądź na skutek wypowiedzenia z przyczyn określonych w umowie, albo na czas nieoznaczony, wówczas kończy się z upływem okresu wypowiedzenia.

Umowa użyczenia

Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

1. Użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający (komodant) zobowiązuje się zezwolić biorącemu (komodatariuszowi) ? przez czas oznaczony albo nieoznaczony ? na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Cechą charakterystyczną użyczenia, odróżniającą je od zbliżonego typologicznie najmu, ale za to upodobniającą do darowizny, jest ujęta w opisie ustawowym nieodpłatność oraz motyw bezinteresowności; dlatego wyłącznym obowiązkiem użyczającego pozostaje znoszenie używania rzeczy przez biorącego oraz powstrzymywanie się od jakichkolwiek czynności unicestwiających lub tylko ograniczających jego ? wynikające z umowy ? uprawnienie. Treść stosunku użyczenia, a zarazem jego społeczno-gospodarcza funkcja, sprowadza się zatem do ? motywowanego zazwyczaj chęcią pomocy, dobroczynnością lub inną bezinteresowną pobudką ? przysporzenia przez użyczającego korzyści kontrahentowi. Użyczenie można więc także określić jako bezinteresowne pozbawienie się użytku ze strony użyczającego dla wygody biorącego (uzasadnienie uchwały SN z 8 lipca 1992 r., III CZP 81/92, LexPolonica nr 304634, OSNCP 1993, nr 3, poz. 30).

2. Umowa użyczenia to umowa realna ? nie konsensualna ? dla jej zawarcia konieczne jest bowiem, oprócz złożenia oświadczeń woli, wydanie rzeczy biorącemu. Przedmiotem użyczenia może być każda rzecz, zarówno
oznaczona co do tożsamości, jak i co do gatunku, jeżeli nadaje się do używania (por. orz. SN z 24 października 1933 r., I C. 2566/32, OSP 1934, poz. 157). Dopuszczalne jest także oddanie w użyczenie części składowej rzeczy, np. bezpłatne udostępnienie ściany budynku pod tablicę ogłoszeniową lub reklamę (por. orz. Głównej Komisji Arbitrażowej z 14 listopada 1983 r., IP-6697/83, OSPiKA 1985, nr 1, poz. 15) albo elementów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (por. wyrok SN z 13 maja 2004 r., III SK 39/04, OSNP 2005, nr 6, poz. 89). Nie mogą być natomiast przedmiotem umowy użyczenia ? co oczywiste ? pieniądze jako środek płatniczy (tak w wyroku SN z 4 grudnia 1998 r., III CKN 49/98, LexPolonica nr 334405, Biul. SN 1999, nr 3, s. 7; patrz też uwaga 7 do art. 720).

3. Ze względu na fakt, że z tytułu umowy użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, umowę tę należy uznać za jednostronnie zobowiązującą. Tym bardziej więc użyczenie nie jest także umową wzajemną.

4. Dający rzecz w użyczenie nie musi być jej właścicielem; wystarczy, że jest posiadaczem ? samoistnym lub zależnym ? albo nawet tylko dzierżycielem. Dlatego domagający się zwrotu rzeczy użyczonej od osoby, której rzecz użyczył, nie jest obowiązany dowodzić, że jest właścicielem rzeczy (orz. SN z 12 grudnia 1922 r., III Rw 2250/21, PPiA 1923, s. 144 oraz orz. SN z 17 kwietnia 1947 r., C. III. 442/47, OSN 1948, nr 1, poz. 14).

CZY MOGĘ PODPISAĆ UMOWĘ Z IP PROFIT24, POMIMO ŻE MIESZKAM W INNYM MIEŚCIE NIŻ W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ SIEDZIBA FUNDACJI?

Tak. Firmę może otworzyć każda osoba, która wybierze IP PROFIT24 jako dobre miejsce dla rozwoju swoich wizji biznesowych. Najprościej jest podpisać umowę osobiście we Wrocławiu, jednakże istnieje możliwość podpisania dokumentów nadesłanych przez nas drogą pocztową. Należy pamiętać, że wówczas moment otwarcia firmy wydłuży się o czas potrzebny na dostarczenie przesyłek przez firmę pocztową.

Dalsze zobowiązania wobec IP PROFIT24 mogą być dokonywane online. Podobnie materiały szkoleniowe i informacyjne będą udostępnione Beneficjentowi w formie cyfrowej na naszych serwerach lub przesłane w formie papierowej na koszt IP PROFIT24.

CZY PRACUJĄC NA ETAT MOŻNA JEDNOCZEŚNIE PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH IP PROFIT24?

Tak. Prowadząc firmę w ramach IP PROFIT24, możesz jednocześnie pracować w innej firmie. Od Beneficjenta zależy, ile czasu poświęca na rozwój swojej działalności. Korzystając z modelu biznesowego opartego na inkubatorze przedsiębiorczości i jednocześnie utrzymując pracę na etacie, masz możliwość powoli rozwijać działalność, a kiedy osiągnie ona zadowalający poziom i dochód, Beneficjent może świadomie porzucić pracę etatową i skupić się na dalszym rozwijaniu firmy. Jeśli działalność będzie przynosić zarobki mniejsze niż spodziewane, Beneficjent nie popada w wysokie koszty prowadzenia firmy lub może zrezygnować ze współpracy IP PROFIT24 i kontynuować pracę na etacie.

Jest to bezpieczna opcja pozwalająca spróbować własnych sił w biznesie i pracy na własny rachunek. Pamiętaj, że jeśli chcesz, aby w życiu wystąpiło coś nowego, musisz przestać robić w kółko to samo!

CZY IP PROFIT24 UDZIELA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ LUB POMAGA W POZYSKIWANIU FUNDUSZY?

Nie. IP PROFIT24 stwarza możliwość rozwijania firmy w ramach wyżej wymienionych usług, z których na bazie niskiej opłaty mogą korzystać Beneficjenci.

CZY DZIAŁAJĄC W IP PROFIT24 MOGĘ MIEĆ NAZWĘ SWOJEJ FIRMY, LOGO, WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ?

Oczywiście. W ramach współpracy z IP PROFIT24 dostajesz od nas 2GB na swoją stronę www oraz skrzynki e-mail, a także inne korzystne narzędzia dotyczące przygotowania tożsamości wizualnej firmy.

Konieczność posługiwania się danymi IP PROFIT24/Fundacji istnieje tylko przy wystawianiu faktur lub podpisywaniu umów.

Przykładowa faktura za wykonaną usługę wygląda następująco:
Fundacja Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia” – Adam Kowalski “Techbud – usługi budowlane” lub w wersji skróconej nazwy: Fundacja Praca Moc Energia – Techbud.

CZY IP PROFIT24 GWARANTUJE PATENT DLA NAZWY FIRMY?

Nie. Jeśli Beneficjent uzna to za konieczne ? leży to w jego gestii. Działając w ramach IP PROFIT24, wykonujesz usługę przykładowo jako firma Adam Kowalski ?Techbud ? usługi budowlane?. Na dokumentach istnieje
informacja, że usługę wykonała firma Adam Kowalski ?Techbud ? usługi budowlane? poprzez Fundację Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia?.

IP PROFIT24 sugeruje Beneficjentom wyróżnienie się spośród konkurencji oraz zaznaczenie swojej odrębności poprzez:

 • wykupienie oryginalnej nazwy domeny (czasem warto wykupić ją w kilku końcówkach: .pl, .com.pl etc.),
 • zarejestrowanie znaku towarowego/logotypu.

Wówczas podszycie się pod tożsamość biznesową firmy będzie niemożliwe.

Masz pytania? Zadzwoń: 791-122-154

Nasze biuro jest czynne poniedziałek-piątek, w godzinach 10:00 – 16:00