Fundacja Praca Moc Energia
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Odnaleziono szczątki angielskiego króla Ryszarda III

Uniwersytet Leicester potwierdził odkrycie szczątek króla Ryszarda III. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej naukowcy z Uniwersytetu w Leicester jednogłośnie stwierdzili, że odkryte w centrum miasta szczątki należą do ostatniego z władcy Plantagenetów, który zmarł w 1485 roku. Dokładne badania naukowe potwierdziły, że szczątki znalezione na terenie dawnego opactwa franciszkanów Grey Friars w Leicester, rzeczywiście należą do angielskiego króla.

Wśród dowodów jakie wykazali naukowcy są miedzy innymi: analiza DNA, badanie metodą datowanie radiowęglowego oraz badanie szkieletu, które udowodniło tożsamość szkieletu.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


Richard Buckley, główny archeolog z Uniwersytetu w Leicester, prowadzący badania nad szczątkami Ryszarda III powiedział: „mogę oficjalnie stwierdzić, że ekshumowane szczątki w sierpniu 2012 roku na terenie należącym niegdyś do Grey Friars, rzeczywiście należą do króla Ryszarda III, ostatniego z Plantagenetów”.

Genetyk z Uniwersytetu w Lecicester Turi King potwierdziła, że DNA szkieletu jest tożsame z dwoma, żyjącymi potomkami z rodziny Ryszarda III: urodzonym w Kanadzie producentem mebli Michaelem Ibsenem oraz drugą osobą, która wolała pozostać anonimowa.

Doktorr King z wydziału genetyki powiedziała:„sekwencje materiału genetycznego, jaki uzyskaliśmy ze szczątków odnalezionych w Grey Friars porównaliśmy z DNA krewnych, wywodzących się bezpośrednio od potomków siostry Ryszarda III – Anny. Byliśmy bardzo podekscytowani, kiedy odkryliśmy zbieżność między XV-wiecznymi szczątkami a współczesnymi ludźmi”.

Analiza szkieletu przeprowadzona przez paleopatologa dr Jo Appleby’ego wykazała, że kości należały do mężczyzny w wieku około 30 lat. Ryszard w chwili śmierci liczył 32 lata i został zabity bitwie pod Bosworth w 1485 roku.

Badania szkieletu wskazują, że osoba ta odznaczała się smukłą sylwetką oraz cierpiała na ciężką skoliozę. To skrzywienie kręgosłupa było skutkiem wyraźnej różnicy między poziomem między jednym a drugim ramieniem. Jest to zgodne z tym, co wiemy na temat wyglądu Ryszarda III.

Urazy szkieletu wskazują, że król zmarł z powodu jednej lub dwóch ciężkich ran widocznych w tylnej części czaszki. Śmiertelny cios został prawdopodobnie zadany mieczem lub halabardą. Ten wniosek pokrywa się z współczesną wiedzą, według której Ryszard III zmarł na skutek ciosu w tył głowy.

Oględziny szkieletu wykazały również szereg pomniejszych urazów w okolicach: głowy, żeber i miednicy. Te dodatkowe obrażenia mogą świadczyć, że ciało króla zostało sprofanowane po śmierci.

Analiza dr Appleby’a jest poparta dowodami radiologicznymi, jakie przeprowadzili patolodzy i specjaliści medycyny sądowej. Dr Appleby stwierdziła: „szkielet posiada wiele niezwykłych cech i wskazuje na osobę, która była smukłej budowy ciała, cierpiała na skoliozę oraz odniosła ciężkie obrażenia bitewne. Wszystkie te informacje są spójne z tym, co wiemy na temat życia i okoliczności śmierci Ryszarda III. Wszystkie te dane stanowią bardzo przekonujące dowody na to, że odnaleziony szkielet należy do tego króla”.

Werdykt ten jest poparty także przez dodatkowe dowody takie jak: miejsce odnalezienia szczątek, badanie metodą radiowęglową, dowody DNA oraz porównanie źródeł historycznych.

Podsumowanie wyników badań:

 • Bogactwo dowodów: badanie metodą datowana radiowęglowego, dowody radiologiczne, materiał DNA, analiza kości i wyniki badań archeologicznych, wskazują, że szczątki należą do ostatniego króla z dynastii Plantagenetów, Ryszarda III, który zmarł ponad 500 lat temu.
 • DNA pobrane ze szkieletu jest zbieżne z materiałami genetycznymi dwóch żyjących potomków siostry króla. Autentyczność genealogicznych powiązań została zweryfikowana przez specjalistów.
 • Osoba ta zmarła w wyniku dwóch śmiertelnych ciosów widocznych w tylnej części czaszki. Ciosy mogły być zadane mieczem lub halabardą.
 • Oględziny szkieletu wykryły w sumie 10 różnych obrażeń, większość skoncentrowana w okolicach głowy. Część czaszki była mocno uszkodzona.
 • Badanie metodą radiowęglową ujawnia, że zmarła osoba była na wysokoproteinowej diecie, wliczając w to duże ilości owoców morza. Świadczy to o wysokim statusie społecznym.
 • Badanie metodą radiowęglową wskazuje, że osoba ta zmarła w połowie XV albo na początku XVI wieku. Jest to zgodne z rokiem śmierci Ryszarda III – 1485.
 • Szkielet wykazuje silne skrzywienie kręgosłupa, skoliozę. Schorzenie to rozpoczęło się prawdopodobnie w okresie dojrzewania
 • Pomimo że wzrost zmarłego to około 172 cm, przypuszcza się, że król Ryszard II mógł być niższy, ponieważ jego prawe ramię było wyższe niż lewe.
 • Stopy zostały oddzielone od reszty kości w niewyjaśnionych okolicznościach, jednak długi czas po pogrzebie króla.
 • Szczątki noszą ślady profanacji ciała po śmierci. Świadczą o tym ciosy zadane w okolicach pośladków.
 • Król posiadał smukła, niemal kobieca sylwetkę ciała, co jest zgodne z historycznymi przekazami.
 • Istnieje przypuszczenie, że osoba ta miała skrepowane ręce.
 • Grób był kopany pospiesznie, nie był wystarczająco duży i brakowało trumny.

Źródło: University of Leicester


Podobał Ci się artykuł? Wspieraj nas poprzez ubezpieczenia od IdeaFairPlay!

Idea Fair Play

Przeczytaj także

Oceaniczny potwór zdemaskowany

Karolina Pietrzak

Aspirujesz do roli ojca? Uważaj na dietę!

Anna Śnieżyńska

Intymny związek trwający od wieków

Alan O. Grinde

1 gram DNA = 455 eksabajtów

Alan O. Grinde

Jak wyglądali nasi przodkowie?

Karolina Pietrzak

Sekrety DNA człowieka lodu

Alan O. Grinde