OŚ DZIAŁAŃ NA LATA 2018-2019

MISJA FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia” stawia sobie za cel emanowanie wszelakimi przedsięwzięciami na otaczający świat, jak i również promuje drogę do własnego wnętrza.

* * *

W latach 2018-2019 działalność Fundacji zostanie oparta o oś:

DŹWIĘK / KULTURA / INFORMACJA

Jako cel postawiliśmy sobie:

“Wzmacnianie roli kultury i sztuki w życiu codziennym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z dźwiękiem i muzyką, z równolegle prowadzoną edukacją społeczną oraz rozbudowywaniem świadomości obywateli”

W ramach tego celu opracowany został plan działań na lata 2018-2019, który obejmie wspieranie i rozwój projektów wpisujących się w ustanowiony azymut przewodni, czyli tych związanych z kulturą i sztuką, a zwłaszcza muzyką oraz mającego związek z mediami i dziennikarstwem. Projekty realizowane w latach 2018-2019 będą miały związek z przynajmniej z jednym punktem osi rozwoju.  

* * *

W ramach nowego azymutu działania będą obejmowały następujące projekty, prowadzone już przez Fundację:

Terawat – 100% Mocy

Kontakt z osią: dźwięk, kultura

Projekt TERAWAT ma na celu stymulację kreatywności wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz profesjonalną realizację wybranych celów związanych z ogólnie rozumianą sztuką i kulturą. W ramach działań Projektu zespół Fundacji będzie realizował z beneficjentami wspólnie ustalone produkty kulturalne. Fundacja zakłada następujące przedmioty Projektu:

 • napisanie i odtworzenie sztuki teatralnej,
 • napisanie i realizacja muzyczna słuchowiska radiowego,
 • kompozycja i realizacja płyty muzycznej wraz z produkcją video-clipu,
 • napisanie i produkcja mini-serialu telewizyjnego (od roku 2018),
 • inne (po konsultacjach z beneficjentami projektu).

W ramach Projektu TERAWAT mamy również na celu naukę umiejętności samodzielnego myślenia przez beneficjentów wolną od manipulacji, nacisków, jednocześnie mocno umotywowaną w sposób logiczny i semantyczny. Korzyści zawarte w tym założeniu to:

 • wiedza o własnych emocjach i płynącej z nich ekspresji artystycznej,
 • umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • motywacja do samodzielnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych i integracyjnych.

Beneficjentami Projektu są dzieci mieszkające w placówce przy ul. Litewskiej 72/1 Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu. W ramach 1 edycji Projektu założone jest stworzenie i rejestracja 3 utworów muzycznych, wyprodukowanych w
studio nagrań, realizujących pomysły oraz wizje muzyczne beneficjentów projektu, nagranie video-clipu do jednego z zarejestrowanych utworów oraz wydanie materiału w formie CD.

REZULTATY:

 • ukończenie pierwszej edycji projektu, związanej z nagraniem 3 utworów muzycznych wraz z podopiecznymi Wrocławskiego Ośrodka Opieki i Wychowania
 • opracowanie nowego celu artystycznego i rozpoczęcie 2 edycji Projektu

Polska Brzmi Fajnie!

Kontakt z osią: dźwięk, informacja

Dźwięk jest nieodłącznym elementem każdego miejsca. Trudno wyobrazić sobie odpoczynek nad morzem bez możliwości usłyszenia szumu fal lub poznania nowego miasta bez odgłosów urbanistycznych.

Projekt przyczynia się do zachowania akustycznej atrakcyjności miejsc turystycznych (zachowaniu dziedzictwa akustycznego kraju), środowiska naturalnego oraz regionów urbanistycznych, a także wiejskich. Tworzone w ramach projektu mapy i wycieczki audio realizują również określone cele społeczne. Projekt zwiększa możliwości turystyczne osób niepełnosprawnych oraz niewidomych, promuje turystykę dźwiękową oraz wspiera zrównoważony rozwój.

Miejsca przedstawiane w ramach strony www.polska.audio będą wsparte materiałami fotograficznymi oraz opisem informacyjnym. W zależności od danego miejsca/obiektu będzie tworzonych od 1 do 3 wersji akustycznych:

 • mapa dźwiękowa
 • wycieczka audio wraz z lektorem
 • ścieżka relaksacyjna

Lata 2018 i 2019 mają stanowić czas na intensywny rozwój stosunkowo nowego Projektu Fundacji. Na rok 2018 zaplanowane są również prace nad zaawansowaną interaktywną stroną, pozwalająca na szerokie rozbudowywanie projektu. Celem Fundacji na rok 2018 jest uzyskanie znaczących patronatów honorowych oraz partnerów biznesowych, dzięki którym możliwe będzie pełne zrealizowanie założeń projektu.

REZULTATY

 • nagranie i wyprodukowanie audio-map i wycieczek audio przynajmniej 50 lokalizacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
 • wykonanie audio-mapy przynajmniej jednego parku narodowego
 • zbudowanie interaktywnej strony zawierającej dotychczasowe produkcje i umożliwiającej swobodne dalsze rozbudowywanie projektu

Pozytywna Energia

Kontakt z osią: dźwięk, kultura

Projekt POZYTYWNA ENERGIA to cykl wydarzeń na rzecz 6-letniego Krzysia Zagraby, u którego zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę – Zespół Alstroma. Choroba jest nieprzewidywalna i może zaatakować każdy organ, począwszy od serca, płuc, a skończywszy na powolnej utracie słuchu, jak również i wzroku. W latach 2015-2017 Fundacja zorganizowała 4 edycje tego wydarzenia, w których wzięli udział tacy artyści jak Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Halama czy zespół Kobranocka.

Pozyskane środki finansowe przeznaczane są na bieżące finansowanie pojawiających się potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz specjalną edukacją Krzysia. Dzięki dotychczasowemu działaniu mogliśmy wesprzeć finansowo wizyty lekarskie, zakupy nowych okularów czy partycypować w kosztach związanych z wysłaniem Krzysia z mamą na coroczną konferencję dedykowaną osobom chorym na Zespół Alstroma, która odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu wyjazdowi rodzina Krzysia nawiązała nowe kontakty medyczne i będzie miała możliwość korzystania z eksperymentalnych metod leczenia, które są obecnie opracowywane. Warto zaznaczyć, że na tę chorobę cierpi niespełna 1000 osób na całym świecie.

W kolejnych latach Fundacja planuje kontynuację i rozwój projektu, z przeniesieniem działań z Lublina (gdzie do tej pory odbywały się koncerty) do Wrocławia, gdzie znajduje się siedziba organizacji.

REZULTATY:

 • organizacja i przeprowadzenie przynajmniej 2 wydarzeń dobroczynnych na rzecz podopiecznego Fundacji
 • utrzymanie charakteru kameralnego, o wysokim poziomie kulturalnym, okraszonego aukcjami charytatywnymi
 • zbudowanie rozpoznawalności nazwy Projektu wśród społeczności Wrocławian

Magazyn Kompresja

Kontakt z osią: kultura, informacja

Na łamach Magazynu Kompresja staramy się przedstawić wiele składowych naszego życia, które w naszym subiektywnym odczuciu wpływają na definicję człowieczeństwa, oddziałują na jego rozwój oraz stanowią pomost pomiędzy myśleniem logicznym, a czysto abstrakcyjnym czy surrealistycznym. Stąd na Magazynie Kompresja obok nauki są również tematy dotyczące bezpośrednio człowieka czy otaczającej go natury. Zagadnienia te nie mogą obejść się bez ekspresji duchowej części człowieka, jak ogólnie rozumiana sztuka i kultura. Do końca roku 2017 napisaliśmy ponad 900 artykułów.

Po unifikacji wszystkich działań Fundacji w jeden portal – www.energia.city – Magazyn został przeniesiony pod ten adres www.

REZULTATY:

 • opracowanie i opublikowanie przynajmniej 300 artykułów z działów przewidzianych przez magazyn
 • zaproszenie do współpracy przynajmniej 10 ekspertów z dziedzin tożsamych z publikacjami magazynu
 • uzyskanie numeru ISSN nadanego przez Bibliotekę Narodową

* * *

W roku 2018 i 2019 Fundacja planuje również wdrożenie nowych projektów w ramach obranego azymutu. Najważniejsze projekty do wprowadzenia podczas najbliższych 2 lat to:

Wrocław – Kultura Nieznana

Kontakt z osią: kultura, informacja

Każde miasto posiada swoją unikalną duszę. Na ten niepowtarzalny charakter ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest bogactwo oferty kulturalnej. Wrocław uzyskuje swój wyjątkowy smak dzięki mnogości artystów prezentujących każdą dziedzinę sztuki, wernisaży, małych galerii oraz innych miejsc związanych z kulturą i sztuką. Są to najczęściej osoby, wydarzenia i miejsca, które nie posiadają środków i możliwości na autopromocję, co powoduje, że ich oferta często pomijana jest zarówno przez mieszkańców samego Wrocławia, jak i turystów odwiedzających to miasto. W Projekcie “Wrocław – Kultura Nieznana” chcemy ujawnić tajemnicę niesamowitego smaku energetycznego stolicy Dolnego Śląska.

Projekt zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”, przeznaczonego do publikacji poprzez media społecznościowe, z głównym ukierunkowaniem na Youtube, Facebook, Vimeo oraz poprzez portal Fundacji – www.energia.city. Materiał będzie wpisywał się w kanon programów kulturalno-edukacyjnych, zawierający reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych aktywnych w roku 2018 oraz 2019, znajdujących się w ofercie miasta Wrocław. Znajdziemy w nim rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw, a także prezentacje prac artystycznych z poszczególnych wystaw, stanowiących ciekawą ofertę kulturalną, jednakże poza zasięgiem zainteresowania/promocji ogólnokrajowych mediów.

Projekt przyczynia się również do zwiększenia dostępu do kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym, a także mieszkających w regionach kraju o niskiej ofercie kulturalnej.

REZULTATY:

 • wyprodukowanie i opublikowanie przynajmniej 12 odcinków serialu

“Ambient World” : konferencja na temat muzyki ambientowej

Kontakt z osią: dźwięk, informacja

Pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce będzie czymś znacznie więcej niż klasyczny koncert czy festiwal. Oprócz spotkania z wyjątkowym dźwiękiem, artystami i entuzjastami muzyki spod znaku ambient, projektowi będą towarzyszyć wykłady prowadzone przez teoretyków muzyki, artystów, osoby zajmujące się muzykoterapią. Ponadto w programie konferencji znajdą się happeningi jak warsztaty związane z masażem dźwiękiem, technologiami dotyczącymi emisji dźwięku, pokazy i eksperymenty z zakresu cymatyki (wpływu dźwięku na materię) oraz wystawy sztuki wizualnej będące w korelacji z aspektem dźwięku w życiu człowieka.

“Ambient World” ma na celu zwiększenie świadomości związanej z wpływem muzyki na życie człowieka i ukazanie korzystnych aspektów wynikających z obcowania z nią. Dodatkowo interdyscyplinarne ukazanie muzyki ambientowej oraz dźwięków pokrewnych wpłynie dodatnio na popularyzację tego gatunku muzycznego, zyskującego coraz szersze społeczne uznanie. Konferencja ma na celu wpisanie nowego punktu w muzyczny i edukacyjny kalendarz kraju.

REZULTATY:

 • organizacja przynajmniej 1 edycji konferencji
 • przygotowanie gruntu pod następne edycje

Instytut Częstotliwości : programy audio

Kontakt z osią: dźwięk, informacja

Podczas słuchania odpowiednich fal i zestawów dźwięków oraz dobranych fraz, afirmacji czy relaksacji, nasz cały system nerwowy wraz z mózgiem są transformowane i reorganizowane na wyższy poziom. W ten sposób tworzą się podstawy do wybudowania nowych ścieżek neuronalnych. Lewa i prawa półkula mózgu zaczynają się komunikować ze sobą na poziomie, który jest trudny do osiągnięcia w innych warunkach. Lekarze mówią o wykorzystywaniu wówczas potencjału mózgu człowieka (ang. Whole Brain Learning – WBL). Oczywiście właściwości z korelacji dźwięku z naszymi mózgami mają już długą historię, jednak wraz z rozwojem nauki i możliwościami technologicznymi odkrywamy, że wciąż dopiero poznajemy zarówno możliwości wpływu dźwięku na nasze życie. Jest to przysłowiowy czubek góry lodowej, jakie są możliwości naszego mózgu. Możliwości, które nadają nam realną siłę do zmieniania naszego życia.

Fundacja wraz ze współpracą ze Studio Frequency Institute będzie opracowywać materiały audio, wzbogacone o głos lektora (z wersjami damską i męską), takie jak:

 • programy wspomagające medytację/kontemplację,
 • programy wspomagające naukę i skupienie,
 • programy wspomagające relaksację,
 • programy usuwające lęki, depresje, brak wiary,
 • programy wspomagające „dostrajanie” do harmonijnych stanów ciała, umysłu i ducha.

W roku 2017 został opracowany materiał zatytułowany po prostu “Frequency Institute – Relaksacja Alfa” i został udostępniony z darmowym dostępem poprzez portal www.energia.city. Podobnie jak bardziej zaawansowane ćwiczenia wzmacniają nasze ciała i umożliwiają im wysoki rozwój, podobnie neurostymulacja poprzez dźwięk, oferowana przez Frequency Institute, wpływa na nasz system nerwowy, tak aby funkcjonował w optymalnej wydajności. Fale dźwiękowe i mózgowe opracowane przez Frequency Institute oferują naszemu systemowi nerwowemu atmosferę, w której staje się wyjątkowo podatny na pozytywne przemiany w naszym mózgu i ciałach.

Frequency Institute korzysta z profesjonalnego oprogramowania dedykowanego do tworzenia sesji audio wpasowywujących się w niniejszy Projekt. Fundacja działa w tym zakresie na licencji uzyskanej od Brain.fm.

REZULTATY:

 • wyprodukowanie przynajmniej 6 oficjalnych wydawnictw audio z zakresu relaksacji, zwiększających możliwości nauki, skupienia, a także pobudzających energetycznie do działania, wraz z lektorem damskim i męskim
 • wyprodukowanie przynajmniej 1 programu audio wspierającego zdolności kognitywne osób starszych, w ramach współpracy z organizacjami wspierającymi geriatrię

Eureka: A Prose Poem (A.E. Poe)

Kontakt z osią: kultura, informacja

“Eureka” (1848) to praca amerykańskiego autora Edgara Allana Poe (1809-1849), która nie należy do gatunku fikcji. Nosi podtytuł “Poemat pisany prozą”, ale również występuje z podtytułem “Esej o materialnym i duchowym Wszechświecie”. “Eureka” opisuje koncepcję, opartą na intuicji Poe, dotyczącej natury Wszechświata bez odnoszenia się do prac naukowych, które popierałyby jego wnioski. W książce tej omawia również relację człowieka z Bogiem. Nie jest to praca uznawana za czysto literacką – niektóre z pomysłów Poe antycypowały XX-wieczne odkrycia naukowe oraz teorie. Analityczna krytyka naukowej części tego wydawnictwa faktycznie potwierdza związek ze współczesną kosmologią, jak chociażby założenia ewoluującego Wszechświata.

Książka w ramach wolnego dostępu jest upowszechniona przez The Project Gutenberg w angielskiej wersji językowej. Fundacja chce zaprezentować po raz pierwszy książkę polskiemu odbiorcy. Jednocześnie będzie to otwarcie oficyny literackiej prowadzonej przez Fundację.

REZULTATY:

 • wydanie książki w formie papierowej, e-booka, audiobooka
 • udostępnienie wydawnictwa nieodpłatnie poprzez kanały promowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach wolnego dostępu do nauki
 • stworzenie strategii rozwoju oficyny literackiej

* * *

PROJEKTY POZA OSIĄ

Projekty KICK2HELP – Charytatywny Turniej Piłkarski oraz Funduszu Wspierania Adopcji Zwierząt nie wpisują się w azymut działań Fundacji na najbliższe lata i nie planuje się kolejnych edycji tych przedsięwzięć.

W zależności od możliwości finansowych Fundacja może podjąć decyzje o zamknięciu Inkubatora Przedsiębiorczości PROFIT24. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca marca 2018 roku. W przypadku takie decyzji inkubator będzie funkcjonował do końca czerwca 2018 roku, celem stworzenia bufora czasu dla beneficjentów projektu do przeniesienia się do innych inkubatorów lub rejestracji firmy w oparciu o standardowy w Polsce model biznesowy.

PARTNERSTWO

Fundacja zawsze chętnie podejmuje się nowych kooperacji oraz dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałami z innymi inicjatywami oraz organizacjami.

W latach 2018 i 2019 działania, w których Fundacja będzie partnerem związane będa z:

 • edukacją społeczną dotycząca codziennych wyzwań i problemów osób niepełnosprawnych, w ramach współpracy z Fundacją Nie Widzę Problemu (Wrocław)
  Kontakt z osią: informacja
 • rozwojem autoświadomości oraz kontaktu ze sztuką wśród osób dotkniętych autyzmem poprzez sesje body-paintingu, w oparciu o relaksacyjno-medytacyjny czynnik dźwięku, w ramach współpracy z jedną z wrocławskich grup kreatywnych
  Kontakt z osią: dźwięk, kultura
 • promowaniem turystyki dźwiękowej, w oparciu o działania statutowe Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk (Wrocław)
  Kontakt z osią: dźwięk, informacja

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W ramach możliwości Fundacja chce przeprowadzić większą marginalizację działalności gospodarczej i przenieść zasoby oraz czas z trudów utrzymywania administracji i projektów organizacji na nieodpłatną i odpłatną działalność statutową oraz współpracę biznesową.

W dalszym ciągu Studio Frequency Institute będzie pełniło rolę zaplecza technicznego i multimedialnego Fundacji, oferując usługi z zakresu ogólnie rozumianej reklamy – od projektowania graficznego, przez budowę stron www, do nagrywania lektora i produkcji dźwięku.

PODSUMOWANIE

Wybór osi działań na lata 2018-2019 ma na celu zbudowanie wizerunku Fundacji jako organizacji spójnej w swoich działaniach. Cele statutowe będą realizowane poprzez projekty, które odzwierciedlać będą wewnętrzną filozofię organizacji, wykorzystają jej istniejące potencjały, a także będą wynikać z pasji osób zaangażowanych.

Nie odrzucamy projektów poza osią, ani nie blokujemy pojawienia się nowych. Niniejszy dokument określa priorytety, w których poruszać się będzie Fundacja Praca Moc Energia w najbliższych latach.