KRZYK CISZY

AKCJA CHARYTATYWNA WSPIERAJĄCA DZIECI NIESŁYSZĄCE I SŁABO SŁYSZĄCE

Wstęp

Jestem osobą, która jak wielu muzyków, postrzega świat poprzez otaczające go dźwięki. Kto lepiej zna potęgę i wyjątkowość pulsującego różnymi melodiami, buczeniami, trzeszczeniami, rytmami świata od osób, które go penetrują pod kątem sonicznych częstotliwości? Kto inny rozumie lepiej trud związany z brakiem lub ograniczoną możliwością korzystania ze zmysłu słuchu? Po latach prowadzenia Industrial Culture Records, udzielania się przez ponad 20 lat w różnych formacjach muzycznych oraz prowadzeniu zinów, blogów i serwisów poświęconych muzyce niezależnej pojawiło się wystarczającego dużo kontaktów, jak i wiedzy jak poprowadzić akcję poświęconą dzieciom niesłyszącym i słabo słyszącym.

W latach 2011-2012 prowadziłem podobną akcję o nazwie “Audiosupport 4 Children/Soundwave On Duty”, z której fundusze wpływały do londyńskiej organizacji National Deaf Children’s Society (NDCS – Narodowe Towarzystwo Dzieci Niesłyszących). Po powrocie do Polski chęć kontynuowania tej akcji zaowocowała m.in. powołaniem do życia Fundacji Rozwoju Indywidualnego “Praca Moc Energia”, aby z lepszym skutkiem przenieść ten koncept na teren Polski. (Alan Kyne Perry)

Cele

 • zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu i innych akcesoriów/wyposażenia potrzebnego dla rozwoju i funkcjonowania jednostek oraz organizacji pracujących z dziećmi niesłyszącymi i słabo słyszącymi,
 • dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, programów logopedycznych i innych akcesoriów potrzebnych dla rozwoju i funkcjonowania osób niesłyszących i słabo słyszących,
 • pomaganie tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Oferta projektu

 • prowadzenie oddziału wytwórni muzycznej o nazwie ?Krzyk Ciszy?, oferującej głównie wydawnictwa w formacie MP3 z zakresu muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, industrialnej oraz innych niszowych gatunków i przeznaczanie 100% zysku ze sprzedaży,
 • okolicznościowe wydawnictwa na nośnikach CD-R lub taśmach magnetofonowych z zakresu muzyki eksperymentalnej i niszowej, pod szyldem Frequency Institute przeznaczanie 100% zysku ze sprzedaży,
 • 25% wartości zleceń złożonych poprzez stronę związaną z postprodukcją dźwięku: www.frequencyinstitute.org,
 • dobrowolne dotacje przeznaczone na rzecz programu „Krzyk Ciszy” (100%),
 • aukcje darów związanych z muzyką (100%),
 • organizacja nauki języka migowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • promocja zatrudnienia osób niesłyszących i słabo słyszących,
 • promocja prac artystycznych, literackich, etc. kreowanych przez osoby niesłyszące i słabo słyszące,
 • odpowiadanie na bezpośrednie potrzeby indywidualnych dzieci niesłyszących i słabo słyszących lub zgłoszone przez specjalistyczne ośrodki,
 • ścisła współpraca i konsultacje z ośrodkami oraz organizacjami związanymi z pracą z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi.

Zabrane środki

Zebrane fundusze będą lokowane na specjalnym subkoncie Fundacji Rozwoju Indywidualnego ?Praca Moc Energia?. Z zebranych środków będzie dokonywany zakup lub dofinansowania do aparatów słuchowych i innych akcesoriów przeznaczonych dla usprawnienia funkcjonowania dzieci niesłyszących i słabo słyszących, a także innych pomocy szkolnych czy edukacyjnych. Kwota jednorazowego zakupu/dofinansowania nie może przekroczyć 1000 zł.

Po zakupie i przekazaniu sprzętu dowód zakupu będzie dostępny na stronach Fundacji oraz anglojęzycznego sklepu screamofsilence.bandcamp.com.

Oczekiwane efekty

 • wsparcie aktywności dzieci niesłyszących i słabo słyszących poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, akcesoriów, pomocy naukowych,
 • większe zrozumienie potrzeb osób niesłyszących i słabo słyszących,
 • animacja środowiska artystycznego do aktywnego uczestnictwa w akcjach charytatywnych,
 • osobista satysfakcja klientów działalności gospodarczej Fundacji z faktu pomagania innym ludziom,
 • podnoszenie prestiżu Fundacji.

Informacje na temat projektu

Osoby związane ze Fundacją będą osobami, które mogą udzielić wszelkich informacji na temat projektu, planów oraz jego rozwoju. Mile widziane są również reakcje i wsparcie społeczne oraz mediów.

Więcej informacji pod adresem (bez spacji i nawiasów): biuro (@) pracamocenergia.pl

Numer konta akcji KRZYK CISZY:
Raiffeisen Polbank
Fundacja Rozwoju Indywidualnego Praca Moc Energia KRZYK CISZY:
11 1750 0009 0000 0000 3047 1865

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem otrzymywania dofinansowania w ramach projektu KRZYK CISZY.