Fundacja Praca Moc Energia
KRZYK CISZY

PROJEKT ZAKOŃCZONY

AKCJA CHARYTATYWNA WSPIERAJĄCA DZIECI NIESŁYSZĄCE I SŁABO SŁYSZĄCE

Wstęp

Projekt „Krzyk Ciszy” jest akcją wspierającą dzieci i młodzież niesłyszącą i słabosłyszącą. Jako osoby związane blisko z muzyką postrzegamy świat poprzez otaczające go dźwięki. W naturalny sposób chcemy wesprzeć osoby, które nie mogą w pełni lub w ogóle korzystać ze zmysłu słuchu. Projekt ma na celu pomoc w poznawaniu świata, który pulsuje różnymi melodiami, trzaskami i rytmami.

Zebrane w ramach Projektu środki finansowe są przeznaczane na zakup i dofinansowania do aparatów słuchowych i innych akcesoriów przeznaczonych dla usprawnienia funkcjonowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących, a także innych pomocy szkolnych czy edukacyjnych. Kwota jednorazowego zakupu/dofinansowania dla pojedynczego beneficjenta nie może przekroczyć 1000 zł.

Cel społeczny

 • Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu i innych akcesoriów/wyposażenia potrzebnego dla rozwoju i funkcjonowania jednostek oraz organizacji pracujących z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi,
 • Dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, programów logopedycznych i innych akcesoriów potrzebnych dla rozwoju i funkcjonowania osób niesłyszących i słabosłyszących.
 • Zwiększenie współpracy pomiędzy ośrodkami i organizacjami związanymi z pracą, a osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
 • Zwiększenie możliwości nauki języka migowego przez osoby słyszące.
 • Wspieranie integracji społecznej osób niesłyszących i słabosłyszących z pozostałą częścią społeczeństwa.
 • Promocja muzyki i kultury niezależnej.

Pozyskiwanie środków

 • Prowadzenie wytwórni muzycznej o nazwie “Krzyk Ciszy”, oferującej głównie wydawnictwa w formacie MP3 z zakresu muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, industrialnej oraz innych niszowych gatunków.
 • Okolicznościowe wydawnictwa na fizycznych nośnikach z zakresu muzyki eksperymentalnej i niszowej.
 • Okolicznościowe organizowanie koncertów muzycznych.
 • Okolicznościowe organizowanie nauki języka migowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Dobrowolne dotacje/darowizny przeznaczone na rzecz Projektu „Krzyk Ciszy”.
 • Aukcje darów związanych z muzyką.

Grupy adresatów

 • Dzieci i młodzież niesłysząca i słabosłysząca, jako bezpośredni beneficjenci dofinansowań organizowanych w ramach Projektu.
 • Organizacje pracujące z osobami niesłyszącymi oraz słabosłyszącymi, w tym ośrodki medyczne.
 • Miłośnicy muzyki, zwłaszcza związanej z niezależnymi i eksperymentalnymi gatunkami.