Fundacja Praca Moc Energia
NGO dla NGO
PROFESJONALNE ZAPLECZE MULTIMEDIALNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach coraz prężniej rozwijanej tercjalizacji, czyli rozwoju trzeciego sektora, wzrasta znaczenie NGOsów w zakresie działań pożytku publicznego. Dobrą praktyką dla rozwijających się organizacji pozarządowych jest przyjmowanie wzorów charakterystycznych dla innych sektorów, głównie przedsiębiorstw w zakresie tożsamości wizualnych, prezentacji swojej działalności, materiałów prasowych i multimedialnych.

W przypadku polskich podmiotów non profit, jak wykazały wyniki badań, istnieje potrzeba zmian w wielu obszarach ich funkcjonowania. Organizacje mają znaczne trudności w pozyskiwaniu środków finansowych, jak również w zarządzaniu wewnętrznymi procesami. Wydaje się, że część podmiotów non-profit doświadcza negatywnego sprzężenia. Nie będąc w stanie generować niezbędnych środków pieniężnych, koncentruje się na doraźnym działaniu i nie podejmuje aktywności o charakterze rozwojowym. To, w konsekwencji, zwrotnie utrudnia im kreowanie zróżnicowanych i efektywnych form generowania zasobów materialnych.

Profesjonalizacja organizacji pozarządowych to podnoszenie standardów, dlatego Fundacja Praca Moc Energia we współpracy ze studio graficznym DESIGN247 rozpoczęła projekt pod nazwą “NGO dla NGO”. Jako osoby bezpośrednio zaangażowane na co dzień w organizację pozarządową doskonale rozumiemy trudności, z którymi borykają się inne NGOsy. Czujemy też klimat pożytku publicznego – zarówno pod kątem potrzeb, prezentacji wizualnych oraz multimedialnych, jak i również pod kątem możliwości finansowych.

Uwzględnianie celów rozwojowych, wyjście poza bieżące, reaktywne działanie wymaga inwestowania w efektywność, a to wiąże się z kosztownymi i czasochłonnymi zabiegami, ale w dłuższej perspektywie może się opłacić samym organizacjom, jak również beneficjentom ich usług. Według ustaleń H. Renza z 1999 roku, organizacje pozarządowe, które stosują techniki menedżerskie, wykazują się wyższą efektywnością mierzoną, zarówno wskaźnikami ekonomicznymi, jak i społecznymi. (za: „Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych” Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler).

Profesjonalizacja działalności organizacji pozarządowych w zakresie multimediów, grafiki oraz Internetu może stanowić dla nich szansę zwiększenia trwałości i stabilności działania. Jednakże zatrudnienie grafika i webmastera na etacie to często zbyt wysokie koszty dla NGO.

Korzystając z projektu “NGO dla NGO”, organizacje pozarządowe mogą uzyskać:

  • profesjonalne, estetyczne i aktualne strony www
  • administrację stron www oraz profili social media
  • logotypy dla projektów jak i samej organizacji
  • projekty wizytówek, broszur, ulotek, plakatów
  • grafiki dla profili social media oraz posty na social media
  • prezentacje multimedialne PowerPoint
  • obsługę multimedialną – nagrania audio/video, animacje, reportaże
  • teksty prasówek, opracowania merytoryczne

Działania realizowane są w ramach odpłatnej działalności statutowej. Pozyskane środki zostaną przekazane na inne działania statutowe: produkcja programów, podcastów oraz prowadzenie magazynu.

Poznaj naszą ofertę