Fundacja Praca Moc Energia
DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Recykling w domu i w firmie – dlaczego warto zmienić nawyki

blank

Recykling jest jedną z najważniejszych metod ochrony środowiska naturalnego. Jego założeniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Dlatego, największą rolę odgrywa on w przemyśle, jednak odpowiedzialne gospodarowanie odpadami w poszczególnych gospodarstwach domowych, również mają znaczenie globalne.

Recykling w przemyśle

Razem ze wzrostem przemysłu i gospodarki, wzrasta również liczba odpadów, wykorzystywanych do produkcji różnego rodzaju dóbr. Ponieważ czas rozkładu niektórych surowców jest bardzo długi, nie opłaca się przetrzymywanie ich na wysypisku śmieci. W tej sytuacji odpady poddawane są recyklingowi, który w zależności od potrzeb przetwarza je do dalszego użytku. Produkty powstałe z takiej przetwórki mogą być różne i zależą od rodzaju recyklingu:

  • Recykling chemiczny – jest to proces, w którym zużyte odpady przetwarza się do materiałów o innych właściwościach fizykochemicznych, na przykład wytwarzanie olejów opałowych z tworzyw sztucznych.
  • Recykling energetyczny – w procesie spalania odpadów otrzymuje się paliwa gazowe, ciekłe i stałe.
  • Recykling surowcowy – to przetwarzanie odpadów do postaci, z których zostały one wytworzone.
  • Recykling materiałowy – polega on na rozpuszczeniu tworzyw sztucznych.
  • Recykling organiczny – to biologiczny rozkład odpadów przy wykorzystaniu mikroorganizmów, odbywający się w kontrolowanych warunkach.

Dzięki przetwarzaniu materiałów odpadowych można więc zaoszczędzić na nowych surowcach oraz chronić środowisko naturalne przed nadmierną eksploatacją.

Ochrona środowiska dzięki recyklingowi

Do odpowiedzialności za środowisko naturalne, powinien poczuwać się każdy człowiek. Wciąż panuje przekonanie, że zwyczaje jednego człowieka nie zmienią całego świata. Niestety taka postawa sprawia, że czystość naszej planety i jej zasoby naturalne są coraz bardziej zagrożone. Ogromną rolę odgrywa tutaj decyzja przedsiębiorców, którzy mogą dostosować swoją działalność do wymogów współczesnej ekologii. Zużyte odpady można poddać recyklingowi, czyli oddać do firmy, która zajmuje się ich przetwórstwem, jak choćby http://www.sawo-recykling.pl/ . Utylizacji można poddać sprzęt elektroniczny, na przykład zużyte komputery czy drukarki oraz odpady biurowe, takie jak stare meble. Jest to duża wygoda dla firmy, gdyż utylizacja niektórych odpadów jest uregulowana prawnie, a ich niewłaściwe składowanie grozi karami pieniężnymi. Jednak nie tylko przedsiębiorcy są zobowiązani do troski o środowisko. Każdy z nas, we własnym zakresie może przyczynić się do ochrony przyrody. Najłatwiejszym sposobem na to jest segregacja śmieci, które następnie poddawane są recyklingowi i niekiedy wykorzystywane ponownie.

To wszystko pokazuje, że troska o środowisko leży w rękach nas wszystkich i każdy powinien podjąć kroki, które korzystnie wpłyną na jakość środowiska, w którym żyjemy. Nie potrzeba także wielkich nakładów finansowych i czasowych, aby nieco zmienić dotychczasowe nawyki i świadomie zadbać o to, co nas otacza.

Przeczytaj także

Smartfony wyniszczają planetę szybciej niż sądziliśmy

Alan O. Grinde

Jak bardzo jesteśmy skłonni zastąpić samochód rowerem?

Anna Tomb

Ekstremalny recycling zamienia odchody w pożywienie

Alan O. Grinde

Konferencja Praca w ochronie środowiska i OZE [wywiad]

Alan O. Grinde

Wrocław – Kultura Nieznana #7: Wycinki w termosie

ENERGIA CITY TV

Naukowcy ostrzegają przed wyginięciem owadów niezbędnych dla środowiska naturalnego

Małgorzata Smorąg