Fundacja Praca Moc Energia
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Różnice w połączeniach mózgowych u niej i u niego

Mózg mężczyzny posiada obwody udoskonalone pod kątem komunikacji wewnątrz każdej półkuli, podczas gdy mózg kobiety góruje nad nim pod względem komunikacji między dwoma półkulami. W móżdżku natomiast jest zupełnie odwrotnie. Odkryto również, że różnice te, które w dzieciństwie są prawie niezauważalne, uwydatniają się w okresie dojrzewania.

Mózg mężczyzny jest zbudowany w taki sposób, aby zoptymalizować komunikację wewnątrz każdej półkuli, natomiast mózg kobiety, aby udoskonalić komunikację zachodzącą między obiema półkulami. Odkrycie to zawdzięczamy zespołowi neurologów z Perelman School of Medicine Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii, który pod kierownictwem dr Ragini Verma opublikował artykuł na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences. Badanie – przeprowadzone na 949 osobach w wieku od 8 do 22 lat – stanowi część najnowszej linii badawczej poświęconej konektomowi, czyli zbiorowi połączeń między różnymi obwodami mózgu, ale jest pierwszym z tej dziedziny analizującym to zagadnienie z perspektywy płci. Badania przeprowadzono przy użyciu najbardziej zaawansowanych technik neuroobrazowania, w tym obrazowania tensora dyfuzji (DTI, diffusion tensor imaging), techniki , która pozwala wyznaczyć mapę kierunków włókien mózgu w celu zbadania połączeń.

Kilka wcześniejszych badań wykazało już różnice w mózgu występujące u obydwu płci, prawdopodobnie związane z różnicami w zachowaniu. Mężczyźni mają większą ilość białej substancji, zawierającej włókna rdzenne (długie aksony z otoczką mielinową), podczas gdy u kobiet stwierdzono wyższy procent szarej substancji; ponadto odnotowano różnice w rozmiarze i kształcie niektórych szczególnych struktur mózgowych, m. in. ciała modzelowatego, migdałowatego i hipokampa.

Dr Ragini Verma i jej współpracownicy odkryli niedawno, że obwody mózgowe mężczyzn są tak skonstruowane, aby ułatwić łączność między percepcją a skoordynowanym działaniem, natomiast mózg kobiet zbudowany jest w taki sposób, aby ułatwić łączność między przetwarzaniem analitycznym, za które odpowiedzialna jest głównie lewa półkula mózgu i przetwarzaniem intuicyjnym, kontrolowanym przez prawą półkulę. Jednakże biorąc pod lupę móżdżek, mamy do czynienia z odwrotną sytuacją: mężczyźni mają lepszą komunikację między obiema półkulami, a kobiety – wewnątrz tej samej półkuli.

Innym odkryciem płynącym z przedmiotowego badania jest takie, że powyższe różnice utrwalają się w okresie dojrzewania. Badacze odnotowali bowiem jedynie kilka różnic w łączności między- i wewnątrzpółkulowej u osób w wieku poniżej 13 lat, natomiast w przedziale od 14 do 17 roku życia różnice te stają się z czasem coraz bardziej widoczne, a stabilizują się u młodych dorosłych.

Dzięki takim a nie innym schematom połączeń mózgowych – zauważają autorzy artykułu – mężczyźni wyposażeni są prawdopodobnie w system koordynacji doświadczeń percepcyjnych i bardziej skutecznych działań, natomiast przypuszcza się, że u kobiet specyficzne schematy połączeń mózgowych ułatwiają im integrację rozumowania analitycznego i sekwencyjnego lewej półkuli z rozumowaniem przestrzennym i intuicyjnym prawej.

Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences Grafika: Digital Intelligence Today


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


Przeczytaj także

Nasze mózgi są naturalnie nastrojone na empatię

Alan O. Grinde

Białko skorpiona namierza guza mózgu

Alan O. Grinde

14 oznak słabego krążenia krwi

Alan O. Grinde

Paul Bilger – A Symmetry

Alan O. Grinde

6 tajemnic śniącego umysłu

Alan O. Grinde

Najnieprzyjemniejsze hałasy – dlaczego denerwują nas nieprzyjemne dźwięki

Alan O. Grinde