AKTUALNOŚCI

Szkolenie z zakresu podnoszenia kwalifikacji w prowadzeniu pośrednictwa pracy

W dniu 1 lipca br. nasza fundacja zorganizowała szkolenie mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy z wykorzystaniem jak najnowocześniejszych metod i narzędzi. Odbiorcami szkolenia był personel i wolontariusze lubelskiej Fundacji Prosperita.

Cieszymy się, że szkolenie to wpłynęło dodatnio na jakość usług świadczonych przez Fundację Prosperita na rzecz promocji zatrudnienia oraz ograniczania negatywnych skutków bezrobocia na obszarze Lubelszczyzny.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


Osobą prowadzącą szkolenie była Pani Anna Leśniak-Nosowska – doradca zawodowy, pośrednik pracy, trener. Od 2007 r. prowadzi poradnictwo i szkolenia w zakresie usług rynku pracy. Doświadczenie zawodowe w licznych projektach ukierunkowanych na reintegrację zawodowo-społeczną osób pozostających poza rynkiem pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki rynku pracy (m.in. „Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych. Poradnik dla szukających pracy i pracodawców”, Wyd. POLIHYMNIA, Lublin 2012). Organizowała procesy rekrutacyjne, a także dziewięć edycji targów pracy dla uczestników szkoleń i klientów Agencji Pośrednictwa Pracy. Dodatkowo jest trenerem szkoleń dla studentów UMCS w ramach Dni Kariery.

Dziękujemy za udaną współpracę. Osobom zainteresowanym działalnością Fundacji Prosperita podajemy linki poniżej.

Fundacja Prosperita @ WWW
Fundacja Prosperita @ Facebook


Podobał Ci się artykuł? Wspieraj nas poprzez ubezpieczenia od IdeaFairPlay!

Idea Fair Play

Przeczytaj także

Personal branding – zadbaj o swój wizerunek

Artykuł Sponsorowany

Pozytywna Energia 2: gramy dalej dla Krzysia

Alan O. Grinde

Praca w sektorze BPO – szansa dla absolwentów

Artykuł Sponsorowany

KICK2HELP I: Podsumowanie

Alan O. Grinde

Co dalej z dofinansowanymi szkoleniami?

PROFIT24

KICK2HELP po raz trzeci

Alan O. Grinde