Tag: układ nagrody

CZŁOWIEK I BIOSFERA

Aspołeczny aspekt kokainy

Nadużywanie kokainy zagłusza empatię, umiejętność rozpoznawania i odczuwania emocji innych osób oraz satysfakcję płynącą ze stosunków społecznych...