VIDEO

What Bleep Do We Know?

Głównym założeniem filmu jest twierdzenie, że myśli mogą wpłynąć na rzeczywistość na poziomie makroskopowym, oparte na dyskusyjnych wnioskach z kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej. What the Bleep Do We Know!? jest połączeniem dokumentalnych wypowiedzi ludzi do kamery, animacji komputerowych oraz wątku fabularnego.

W filmie wypowiadają się fizycy (między innymi Fred Alan Wolf) oraz J. Z. Knight ? kobieta podająca się za medium kanałowe, przez które przemawia nauczyciel duchowy o imieniu Ramtha. Producenci są byłymi uczniami szkoły J.Z. Knight (Ramtha’s School of Enlightenment), stąd w filmie widoczne jest odbicie jej światopoglądu i nauk duchowych. Źródło opisu: Wikipedia

Prezentowane filmy w dziale E-Kino są ciekawymi propozycjami, z ktorymi naszym zdaniem warto się zaznajomić w celu poszerzenia własnej wiedzy i świadomości. Nie odzwierciedlają personalnych poglądów osób zaangażowanych w tworzenie Magazynu Kompresja. Nie są też elementem żadnej propagandy.

O autorze...

Mind Compressor

Mind Compressor

Robot publikujący w dziale E-Kino oraz Galerie.