Fundacja Praca Moc Energia
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Zanieczyszczone powietrze sprzyja rozwojowi otyłości

Szczury laboratoryjne, które były wystawione na oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem Pekinu, bardzo szybko przybrały na wadze oraz doświadczyły zaburzeń krążeniowo-oddechowych oraz dysfunkcji związanych z metabolizmem. Wszystko to wydarzyło się w ciągu 8 tygodni od rozpoczęcia eksperymentu.

Badania, które w obszernej wersji pojawią się w marcowym wydaniu Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), opisują eksperyment, w którym w dwóch komorach umieszczono szczury w ciąży oraz ich ostatnie potomstwo. Jednej z komór było dostarczane powietrze filtrowane, praktycznie bez żadnych zanieczyszczeń. W drugiej znajdowało się powietrze jakie panuje na zewnątrz w Pekinie.

Po zaledwie 19 dniach, w płucach i wątrobach ciężarnych szczurów narażonych na zanieczyszczone powietrze pojawiły się zapalenia tkanek, a także same szczury przybrały na wadze. U tych szczurów poziom złego cholesterolu został przekroczony o połowę, o 46% zanotowano wyższe stężenie triglicerydów, a cholesterol ogólnie był podwyższony aż o 97%. Ponadto zwiększył się poziom odporności na insulinę, co często prowadzi do cukrzycy typu-2. U szczurów oddychających filtrowanym powietrzem takich zmian nie zauważono.

Przeprowadzone pomiary wspierają założenia, że zanieczyszczone powietrze wpływa silnie na zaburzenia w przemianie materii, co jest wstępem do rozwoju otyłości. Szczury z pojemników z takim powietrzem rzeczywiście znacznie przybrały na wadze, pomimo, że inne szczury w ciąży, mające tę samą dietę nie wykazały takiego przyrostu masy ciała. Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku młodego potomstwa, zamkniętego w tych samych pojemnikach.

Wyniki pokazały, że negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza nie był już tak intensywny po 3 tygodniach oddychania nim. Dopiero po 8 tygodniach można było zanotować wyróżniające się zmiany. Oznacza to, że dopiero długoterminowe narażenie na oddychanie złej jakości powietrzem powoduje permanentne problemy z zapaleniami oraz zmianami w metabolizmie. Młode szczury w wieku zaledwie 8 tygodni stały się o 10% cięższe (osobniki męskie) i o 18% cięższe (osobniki żeńskie) w porównaniu z rówieśnikami, które nie były wystawione na zanieczyszczone powietrze.

Wyniki tych badań korespondują z innymi sponsorowanymi przez rządowe agencje Chin, które mówią o pojawianiu się stresu oksydacyjnego u osób oddychających zanieczyszczonym powietrzem. Jest to stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu, a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód. Wszystkie formy życia utrzymują w komórkach środowisko redukujące, które jest zachowywane przez aktywność enzymów podtrzymujących stan redukcji poprzez ciągły dopływ energii metabolicznej. Zaburzenia w prawidłowym stanie redukcji mogą wywołać toksyczne działanie poprzez produkcję nadtlenków i wolnych rodników, powodujących oksydacyjne uszkodzenia wszystkich składników komórki, a szczególnie dotkliwe dla komórki są uszkodzenia białek, lipidów i DNA. W podobnych badaniach zanotowano te same wyniki, mianowicie większy stopień zapaleń w organizmie, zwłaszcza układzie krążenia.

Przewlekłe zapalenia są utożsamiane z czynnikiem mającym znaczący wpływ na otyłość. Ponieważ choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca i otyłość są ze sobą ściśle powiązane, nasze badania dają jasne dowody, że ciągłe narażenie na zanieczyszczone powietrze, zwiększa ryzyko rozwoju otyłości”, mówi Junfeng Zhang – profesor ochrony środowiska z Duke University, a także główny autor badań.

“Jeśli zostanie potwierdzone, że ma to taki sam wpływ i zależność na ludzi, to będziemy jeszcze bardziej potrzebować zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Rozwój otyłości i tak jest ciężki w obecnie bardzo już zatrutym świecie”, mówi na koniec Zhang.

Na zdjęciu sam Pekin i to nie jest mgła czy pogoda deszczowa?

Źródło: Duke University, FASEB Journal, Wikipedia Grafika: BBC


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera


Przeczytaj także

Zdrowsze decyzje dosłownie krok po kroku

Alan O. Grinde

Mnisi Shaolin, Tomasz Gudzowaty

Alan O. Grinde

Korzyści ze spania nago

Alan O. Grinde

Skuteczność tradycyjnej medycyny chińskiej w leczeniu raka

Alan O. Grinde

Jaki staje się ten świat? Lepszy czy gorszy? Debata między optymistami, a pesymistami

Alan O. Grinde

Starożytne panaceum na astmę, raka czy cukrzycę

Alan O. Grinde