INNE

Zrównoważony rozwój

(MARCIN SOŁTYS) Coraz częście słyszy się o rozwoju zrównoważonym. Co kryje się pod tym pojęciem?

Zrównoważony rozwój to rozwój społeczno-gospodarczy, prowadzący do zaspokojenia ludzkich potrzeb z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Podstawą tej doktryny jest dbanie o równomierny rozwój gospodarczy, społeczny, środowiskowy. Rozwój zrównoważony często określany jest jako ekorozwój, choć nie jest to do końca poprawne, ponieważ takie określenie kładzie nacisk na kwestie ekologiczne, a w rozwoju zrównoważonym choć środowisko naturalne jest bardzo istotne, nie jest jedynym jego elementem. Rozwój zrównoważony nie narusza równowagi w przyrodzie (zapewnia odpowiednią bioróżnorodność) i sprzyja przetrwaniu jej zasobów naturalnych tak, by były dostępne i możliwe do wykorzystania przez przyszłe pokolenia.

Proces wdrażania wspomnianych zasad jest długi i wymaga zdolności współczesnej gospodarki nie tylko do wzrostu dochodów, ale także do ogólnej poprawy dobrobytu społecznego. Konieczne są inwestycje w procesy umożliwiające zatrzymanie dalszej degradacji środowiska oraz poprawę komfortu życia. Idea rozwoju zrównoważonego jest odpowiedzią na negatywne efekty niezrównoważonego, ekstensywnego rozwoju. Wyczerpywanie się zasobów (głownie energetycznych), niszczenie środowiska naturalnego oraz zjawisko znacznego rozwarstwienia społecznego w poszczególnych krajach zmusiły ludzkość do podjęcia konkretnych działań. Przełomem była tzw. deklaracja z Rio z 1992 roku, w której określono zasady zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony wydaję się słuszną drogą dalszego rozwoju co zauważają poszczególne państwa podejmując próby spełniania założeń tej idei. Skutkuje to opracowywaniem polityk i narzędzi, które umożliwią realizację postulatu.

Szkolenia dotyczące bardziej ekologicznej energetyki świadczy Krajowa Agencja Poszanowania Energii, której działalność może być idealnym przykładem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. W ostatnim czasie KAPE, oprócz licznych projektów prowadzonych na skalę krajową i europejską, uruchomiła również serwis edukacyjno-informacyjny (link poniżej) mający promować europejską politykę rozwoju zrównoważonego.


www.energia0.pl

www.kape.gov.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Przeczytaj także

Zamierzchłe fale dźwiękowe wyrzeźbiły formacje galaktyk

Alan O. Grinde

Lublin: Olimpiada Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej – Finał Wojewódzki

Alan O. Grinde

Turbina wielkości biurka zasilająca 10,000 domów

Alan O. Grinde

Fotografia kirlianowska i urządzenia do czytania energii ciała

Alan O. Grinde

Gorące lato? Uważaj: kolektory słoneczne mogą się przegrzać

Artykuł Sponsorowany

Jak rozpoznać projekt domu taniego w eksploatacji?

Artykuł Sponsorowany