Fundacja Praca Moc Energia
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Bakterie w wodzie pitnej mogą poprawiać zdrowie

Każdy galon czystej wody nadającej się do picia jest domem setek milionów bakterii. Urządzenia do uzdatniania wody starają się je wszystkie usunąc – jednakże, być może, zachęcenie niektórych mikrobów do rozmnożenia się w wodzie, może przynieść korzyści ludzkiemu zdrowiu. Lutgarde Raskin z Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor twierdzi, że pracownicy w stacjach uzdatniania wody na terenie całych Stanów Zjednoczonych i Europy starają się zniszczyć wszystkie bakterie w wodzie pitnej za pomocą chloru oraz innych środków dezynfekcyjnych. Jednakże jest to prawie niemożliwe przy obecnej technologii.

Obecne podejście również ignoruje fakt, że w znajdujące się w wodzie pitnej mikroby zawierają niektóre bakterie, które mogą być korzystne dla człowieka. Przykładowo, azotany, które mogą skazić wodę mogą być z powodzeniem przekonwertowane przez niektóre bakterie w nieszkodliwy dla zdrowia azot. Raskin wraz z jej zespołem sugerują, że prace nad wzrostem bakterii w wodzie pitnej mogą w zasadzie nie tylko podnieść jakość wody, ale także nieszkodliwość jej jako produktu do spożycia.

Pomiędzy kwietniem, a październikiem 2010 roku, badacze analizowali DNA bakterii w wodzie pitnej, przepływającej przez ośrodki w zakładach uzdatniania wody w Ann Arbor. Celem była praca nad dokładnie tymi bakteriami, które były obecne w danym ujęciu oraz sprawdzanie jakie czynniki wpływały na obfitość bakteryjnych składników.

Naukowcy odkryli, że nieznacznie zmieniając pH wody podczas procesu filtracji, a także zmiana sposobu czyszczenia filtrów, pomogło dobrym bakteriom przeważyć nad szkodliwymi mikroorganizmami i ograniczając ich zasoby w wodzie.

“Nie jest dobrze, aby starać się usuwać bakterie kompletnie z wody. Sugerujemy, że dokonanie kilku prostych zmian, które są w naszym zasiegu, pozwolą bakteriom dobrym dla naszego zdrowia usuwać potencjalnie szkodliwe komponenty”, zakończyła Raskin.

Źródło: Environmental Science and Technology

Przeczytaj także

Dziewięć na dziesięć europejskich miast oddycha złym powietrzem

Alan O. Grinde

Masz ochotę na genetycznie modyfikowanego łososia?

Alan O. Grinde

Wcześniejsze starzenie się skutkiem niezaspokojonych pokus i frustracji seksualnych

Anna Śnieżyńska

Potencjalne przyczyny nieskutecznego odchudzania

Anna Śnieżyńska

Wirtualny świat pomagający w leczeniu dzieci

Alan O. Grinde

Sztuczne liście wykonane z aluminium mogą zapobiegać oszronieniu się okien

Kazimierz Przybysz