Fundacja Praca Moc Energia

OŚ DZIAŁAŃ FUNDACJI PRACA MOC ENERGIA NA LATA 2019-2022

Działamy poprzez rzetelne dziennikarstwo, media elektroniczne oraz profesjonalizm w prowadzonych projektach

DŹWIĘK

Inicjujemy działania podkreślające rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka i turystyce

KULTURA

Przez edukację kulturalną kształtujemy właściwy stosunek do sztuki i kultury

INFORMACJA

Rzetelnie przekazujemy informację i wiedzę z zakresu nauki, kultury, sztuki, zdrowia i designu

TRZECI SEKTOR

Promujemy działania pożytku publicznego oraz podnosimy poziom multimediów w trzecim sektorze

NASZA MISJA

Wzmacnianie​​ roli​ ​kultury​​ i ​​sztuki​​ w ​​życiu​​ codziennym,​​ ze​ ​szczególnym uwzględnieniem ​​projektów​​ związanych​​ z ​​dźwiękiem​​ i ​​muzyką, z ​​równolegle ​​prowadzoną​​ edukacją​ ​społeczną​​ oraz ​​rozbudowywaniem świadomości​ ​społeczeństwa.

TWORZYMY INTERNET DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia” stawia sobie za cel emanowanie wszelakimi przedsięwzięciami na otaczający świat, jak i promuje drogę do własnego wnętrza.

Z przekonaniem afirmujemy kult pracy nad samym sobą oraz płynięcie wraz z prądem własnego, świadomie wybranego życia, poznając i wykorzystując swoje potencjały. Jednocześnie angażujemy się w inicjatywy związane z szeroko rozumianym korzystnym wpływem na otaczającą nas rzeczywistość.

Fundacja Praca Moc Energia
Legnicka 65
54-206 Wrocław

NIP / 7123285593
KRS / 0000499971
REGON / 061657570

Data założenia: luty 2014

Zespół Fundacji:

Daniel Wieleba (Prezes Zarządu)
Anna Tomb (Redaktor)
Alan O. Grinde (Koordynator projektów)
Edyta Nowicka (social medial)

Konto bankowe

BNP Paribas
PL 55 1750 0009 0000 0000 3047 1849
SWIFT: PPABPLPKXXX