Fundacja Praca Moc Energia
MAGAZYN ONLINE

Na łamach Magazynu Energia City staramy się przedstawić wiele składowych naszego życia, które w naszym subiektywnym odczuciu wpływają na definicję człowieczeństwa, oddziałują na jego rozwój oraz stanowią pomost pomiędzy myśleniem logicznym, a czysto abstrakcyjnym czy surrealistycznym.

Dlatego obok zagadnień naukowych w naszym Magazynie są również tematy dotyczące bezpośrednio człowieka czy otaczającej go natury. Zagadnienia te nie mogą obejść się bez ekspresji duchowej części człowieka, jak ogólnie rozumiana sztuka i kultura.

DLACZEGO PROWADZIMY MAGAZYN?

Wielokrotnie w swoim życiu zderzyliśmy się z falsyfikatami, próbami infekowania naszych umysłów pseudokulturalną, medialną papką, starającą wmówić się nam co jest piękne, dobre i właściwe.

Jako osoby twórcze z przyjemnością, choć i trudem przedzieraliśmy się przez liczne aspekty sztuki, idee kulturalne i teorie naukowe. Świadomi swoich możliwości, zdeterminowani chcemy jednak animować i złożyć podstawy tego, abyśmy wspólnie kreowali rzeczywistość afirmującą życie, rozwój osobisty, współpracę i otwartość na drugiego człowieka.

Uważamy, że jeśli jednostka ma szeroką wiedzę o otaczającym go świecie, wie jak on działa, jakie są nowe odkrycia naukowe, dotyczące człowieka, zdrowia, przyrody, to podejmuje lepsze i trafniejsze wybory w swoim życiu. Dodatkowo jeśli obcuje z kulturą i sztuką, to uczy się rozpoznawać bogactwo różnorodności myśli, ekspresji, idei wśród ludzi na całym świecie. Nie wyobrażamy sobie, aby człowiek uzbrojony w wiedzę oraz wrażliwość na sztukę mógł potem świadomie krzywdzić siebie, innych ludzi czy przyrodę. Do takiej wizji świadomego społeczeństwa dążymy w naszych działaniach.

Nasz Magazyn Online to nie jest działalność anty – wypowiedziana przeciwko czemuś/komuś. Jesteśmy przekonani, że nie tylko my czekamy na projekt, w którym zamiast walczyć i szarpać się, będziemy wspólnie budować społeczność harmonii, jedności i z poszanowaniem dla otoczenia.

Wiemy, że każdy człowiek jest wyjątkowy, zdolny i posiada wszystkie cechy oraz potencjały aby zrealizować pracę swojego życia. Nie rozpętujemy rewolucji, jesteśmy impulsem do zmian – a każda zmiana zawsze zaczyna się w środku.

Działania Magazynu mają inspirować, skłaniać do zgłębiania tematów, które są bliskie poszczególnym jednostkom, stymulować do dzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami oraz animować sieciowe społeczeństwo do pracy nad własnymi umysłami i duchem.

Zapraszamy do sekcji CZYTAJ – tam zamieszczamy wszystkie artykuły w następujących kategoriach:

Projekt wpisuje się w następujące działania z zakresu pożytku publicznego:

  • W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  • W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

  • Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
  • Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
  • Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
  • Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform edukacyjnych i szkoleniowych.