Fundacja Praca Moc Energia
TERAWAT - 100% MOCY

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt TERAWAT ma na celu stymulację kreatywności wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz profesjonalną realizację wybranych celów związanych z ogólnie rozumianą sztuką i kulturą. W ramach działań Projektu pracownicy i wolontariusze Fundacji będą realizowali z beneficjentami wspólnie ustalone produkty kulturalne. Fundacja proponuje następujące przedmioty Projektu:

 • napisanie i odtworzenie sztuki teatralnej,
 • napisanie i realizacja muzyczna słuchowiska radiowego,
 • kompozycja i realizacja płyty muzycznej wraz z produkcją video-clipu,
 • napisanie i produkcja mini-serialu telewizyjnego (od roku 2018),
 • inne (po konsultacjach z potencjalnymi beneficjentami projektu).

Uważamy, że każdy człowiek ma prawo i może być artystą, a niniejszym Projektem chcemy również pobudzić rozwijanie wyobraźni, możliwość odkrywania zdolności artystycznych, popularyzację dostępu do kultury i sztuki, komunikację poprzez artystyczną ekspresję.

W ramach projektu TERAWAT mamy również na celu naukę umiejętności wspólnego myślenia przez beneficjentów wolną od manipulacji, nacisków, jednocześnie mocno umotywowaną w sposób logiczny i semantyczny. Korzyści zawarte w tym założeniu to:

 • nauka o własnych emocjach i płynącej z nich ekspresji artystycznej,
 • umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • nauka odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • motywowanie do samodzielnej pracy,
 • nauka pracy w zespole,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i integracyjnych.

Kontynuując myśl Sandry S. Ruppert z 2006 roku, że „pewne formy nauczania kultury i sztuki polepszają i uzupełniają podstawowe umiejętności czytania, postępu językowego i umiejętności pisania”, uważamy, że Projekt TERAWAT dostarczy pozytywnych doświadczeń, które wpłyną pośrednio i bezpośrednio na: poprawę jakości życia beneficjentów, polepszenie w przyswajaniu wiedzy, naukę profesjonalnych zachowań w branżach związanych ze sztuką, rozwijanie kompetencji przydatnych również w późniejszym życiu zawodowym, a także zyskają pozytywne reakcje emocjonalne na naukę i zaangażowane w różnorodność sposobów nauki. Beneficjenci zyskają także większą pewność siebie, wiarę w swoje możliwości oraz lepsze umiejętności autoprezentacji.

Dodatkowo TERAWAT może stanowić wsparcie potencjalnie prowadzonych terapii z dziećmi i młodzieżą biorącą udział w Projekcie.

GRUPY ADRESATÓW PROJEKTU TERAWAT

Adresatami Projektu TERAWAT są dzieci i młodzież, będącymi podopiecznymi domów dziecka, internatów i innych miejsc dla dzieci doświadczających przemocy w domu, świetlic i innych miejsc dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU TERAWAT

Uczestnicy projektu będą brali udział w warsztatach i zajęciach w różnych placówkach i organizacjach znajdujących się na terenie miasta Wrocław, takich jak: studio nagrań, filmowy plan zdjęciowy, spotkanie z osobami z branży scenicznej, dziennikarzami czy w miejscach kultury i sztuki, jak teatry, opera czy filharmonia.

ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU TERAWAT

 • Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób związanych z ośrodkami, jak dom dziecka
 • Zwiększenie pewności siebie u osób młodych, zdolności interpersonalnych oraz innych z zakresu kompetencji miękkich
 • Pobudzenie i ekspresja kreatywności u osób młodych
 • Zwiększenie dostępności do kultury i sztuki, a także możliwości ich czynnego uprawiania
 • Zwiększenie chęci rozwoju, nauki i zdobywania wiedzy oraz umiejętności
 • Wsparcie potencjalnie prowadzonych równolegle terapii, poprzez kontakt ze sztuką