PRACA MOC ENERGIA

Stawiamy sobie za cel emanowanie wszelakimi przedsięwzięciami na otaczający świat, jak i również promuje drogę do własnego wnętrza.

Z przekonaniem afirmujemy kult pracy nad samym sobą oraz płynięcia wraz z prądem własnego, świadomie wybranego życia, poznając i wykorzystując swoje potencjały. Jednocześnie angażujemy się w inicjatywy związane z szeroko rozumianym korzystnym wpływem na otaczającą nas rzeczywistość jako spoiwa z odpowiedzialnym rozwojem jednostki.

Swoje działania umieszczamy w obszarach dotyczących:

  • autorozwoju i edukacji – wyższy poziom wyedukowania społeczeństwa umożliwia trafniejsze, świadome wybory życiowe i lepsze rozumienie świata w oparciu o aktualny stan wiedzy
  • kultury i sztuki – kontakt z kulturą i sztuką rozwija i wpływa pozytywnie na wrażliwość człowieka, a także powoduje wzrost zrozumienia, tolerancji i akceptację ludzi
  • działań charytatywnych – organizujemy środki finansowe na rehabilitację naszych podopiecznych, a także wspieramy dofinansowaniami osoby niesłyszące i słabosłyszące